Çocuk İmmünoloji Polikliniği Doktorumuz

Prof. Dr. Ayşe METİN

 

  1. EĞİTİM

 

ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE (*) ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI
1995-1998 Yandal Uzmanlığı Hacettepe Üniversitesi Çocuk İmmünolojisi BD
1989-1995 Doktora Hacettepe Üniversitesi Çocuk İmmünolojisi BD
1980-1986 Tıpta uzmanlık Ankara Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hast. AD
1973-1980 Yüksek lisans Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

(*) Diploma Türü (Lisans, Y.Lisans, vb.)

 

  1. AKADEMİK ve MESLEKİ DENEYİM

 

GÖREV DÖNEMİ ÜNVAN ÜNİVERSİTE BÖLÜM
2018- Profesör Dr. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM Pediatri ABD
1999-2017 Doçent Dr

Eğitim görevlisi

SB Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dışkapı, Ankara Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Hastalıkları Ünitesi
1995-1998 Uzm Doktor Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İmmünolojisi Yandal eğitimi
1989-1995 Uzm Doktor Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora (PhD) eğitimi
1986-1995 Uzm Doktor MEB Sağlık Eğitim Merkezi Mecburi hizmet

 

  1. YAYIN BİLGİLERİ

 

 SCI ve Expanded kapsamında dergilerde yayınlanan              69
Diğer indexlere kayıtlı / Hakemli dergilerde yayınlanan              25
Indexlere kayıtlı / Hakemli konferans kitaplarında yayınlanan (yurt dışı ve yurt içi poster ve oral prezantasyonlar)              119
Diğer yayınlar (kitap bölümü)               6
TOPLAM               219

 

  1. YAYINLARINIZA ALDIĞINIZ TOPLAM ATIF SAYISI (Google akademik) : 4359(dörtbin üçyüz ellidokuz)

 

  1. PROJE DENEYİMİ

 

YER ALDIĞINIZ PROJE SAYISI        Proje yürütücüsü olarak               Araştırmacı olarak
Kurumsal (BAP vb.) 1-TUBİTAK SBAG 17/6 nolu proje: Türk Toplumunda Kompleman C4                                                  Allotipleri  ( Soğukta Yüksek voltajlı immünofiksasyon elektroforezi ve kompleman C4 için Western Blot yöntemleri geliştirildi)

 

1- TÜBİTAK , SBAG-Ü 17/4 nolu proje Ataksi-telanjiektazi’li hastalarda anti-pnömokok polisakkarit antikor cevabı.

2- TÜBİTAK , SBAG-Ü 17/2 nolu proje   

Ataksi-telanjiektazi’li hastalarda oksijen ürünlerinin detoksifikasyonu

 

Ulusal
Uluslararası Program Kodu : Uluslararası Proje No : Tübitak, 110S252. Proje Durumu : Sonuçlandı. Proje Başlığı : Kronik Granulamatoz Hastalıkta Genetik, Patogenez ve Gen Tedavisi Geliştirilmesi Konusunda Yeni Yaklaşımlar Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. MUSTAFA YAVUZ KÖKER Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 01/08/2010 – 12/02/2014

 

 

  1. DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER ( Hakemlik/Danışmanlık/Editörlük Deneyimi)

 

Son bir yılda uluslararası indekslere kayıtlı makale/

derleme için yaptığınız danışmanlık sayısı

2
Son bir yılda projeler için yaptığınız danışmanlık sayısı 10 proje (2016 yılı ve 2018 yılı 1. döneminde Tubitak, SBAG – SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU’na sunulan projeleri değerlendirilmesi;’2016-1-İMMUNOLOJİ1′ paneli, davetli panelist, 2018-1-. İMMUNOLOJİ1′ paneli, davetli panelist,
Danışmanlığını yaptığınız öğrenci sayısı

 

Tamamlanan Devam Eden
Y.Lisans (Uzmanlık) 5 1
Doktora
Editör/Yardımcı Editör olduğunuz dergiler

 

1-Türkiye Klinikleri

2-SB Ankara Dışkapı Çocuk Hastanesi Dergisi

 

 

 

  1. İDARİ GÖREVLER

1-Başhekim Yardımcısı( Mecburi hizmet döneminde, Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Eğitim Merkezi)

 

  1. MEDENİ DURUM

Evli, 2 çocuklu

 

9.ÜYESİ OLDUĞU MESLEK KURULUŞLARI

1- Allerji Klinik İmmünoloji Derneği (AID)

2- Klinik İmmünoloji Derneği (KİD)