ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ

TARİHÇE
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesinde uzun yıllardır hizmet vermekte olan Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğimiz 2013 yılında Doç Dr Özden Şükran Üneri’nin eğitim görevlisi olarak atanmasından sonra eğitim kliniği olmuş, takip eden yıllarda ekibe Uz. Dr. Gülser Şenses Dinç, Uz Dr. Özlem Hekim ve Uz. Dr
Esra Çöp başasistan olarak katılmışlardır. Şu anda kliniğimiz 15 asistan, 4 uzman, 2 eğitim görevlisi, 1 başasistan, 8 psikolog, 5 çocuk gelişimi uzmanı ile hizmet vermektedir. Kliniğimizde 0-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlere poliklinik ve konsültasyon-liyazon hizmeti verilmektedir.
ŞU ANKİ DURUM
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, 11 adet polikliniği ile hizmet vermektedir.
VERİLEN HİZMETLER:
Genel Poliklinik Hizmetleri Bölümümüzde verilen poliklinik hizmetleri arasında çocuk ve gençlerin gelişimsel değerlendirilmesi, ruhsal yakınmalarının değerlendirilmesi, tanı ve tedavilerinin sürdürülmesi sayılabilir. Bu bağlamda bireysel psikoterapi, oyun terapisi, aile değerlendirmesi, farmakolojik tedavi, adli psikiyatri ve topluma yönelik koruyucu ruh sağlığı hizmetleri verilmektedir.

Hastanemizde ayrıca çocuk psikiyatrisi uzmanlarının da yer aldığı sağlık kurulu hizmeti de verilmektedir. Konsültasyon liyezon polikliniği Haftanın her günü başasistanlarımız eşliğinde konsültasyon-liyezon polikliniği hizmetleri yürütülmektedir.

Psikometrik Değerlendirme
Hastanemiz Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi poliklinik değerlendirmesi sırasında doktoru tarafından gerekli görülen çocuk ve ergenlere, psikiyatrik hastalıkların tanısında ya da izleminde kullanılan psikometrik testler, psikologlarımız tarafından randevu verilerek uygulanmaktadır.

Aile Eğitimi
Bölümümüzde, çocuk ve ergenlerin gelişimsel özellikleri ve ailenin yaşadığı dönemsel sorunlara (kardeş kıskançlığı, tuvalet eğitimi, uyku sorunları, uyaran eksikliği, davranış sorunları, gelişimsel gecikme vb.) yönelik olarak, ailelere psikoeğitim hizmeti verilmektedir.

Danışmanlık Hizmetleri
Bölümümüz tarafından ülkemizde çocuğa ve ergene ilişkin ruh sağlığı politikalarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar ve projelerde danışmanlık yapılmaktadır.

MİSYONUMUZ
Misyonumuz, psikiyatrik bozukluktan etkilenen çocuk, ergen ve ailelerinin hayatlarını iyileştirmektir. Bu misyonu gerçekleştirirken
– En yüksek kalitede şefkatli, özelleşmiş ve etkin klinik tedaviyi sağlamak,
– Çocuk ve ergenlerde psikopatolojiyi araştıran modern çalışmalar yaparak bulguları önlem ve kür sağlamak için kullanmak,
– Ruh sağlığı alanında gelecek neslin liderlerini yetiştirmek,
– Güncel politikalar üretmek ve damgalanmayı azaltmak için topluma yönelik eğitimler vermek temel belirteçlerimizdir.

DEĞERLERİMİZ
Psikiyatrik hastalığı olan çocuk ve ergenler ve ailelerinin hayatlarının iyileştirmek amacıyla klinik bakım, bilimsel araştırmalar,
profesyonel eğitim ve toplum eğitimi hizmetlerini en uygun şekilde sunmak ortak değerlerimizdir.

Tüm çalışmalarımızda hedefimiz:
Hastalarımıza, ailelerine ve iş arkadaşlarımıza karşı şefkatli ve saygılı davranmak, Farklılıkları kucaklayan ve takım çalışmasını destekleyen bir ortam yaratmaya çalışmak, Yeniliklere açık olarak var olan hizmetlerimizi etkin ve yeterli bir seviyeye ulaştırmaktır.
EĞİTİM
Çocuk ve ergen psikiyatrisi asistanlarına hasta ve ailelerine gelişimsel bakış açısı ile bakmaları öğretilmektedir. Bu bakış açısı psikodinamik, psikososyal, biyolojik, davranışsal ve bilişsel gelişim alanlarını kapsamaktadır. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi eğitim yılları boyunca asistanlarımızın temel bilgi beceri ve alışkanlıkları edinmesinin yanısıra, kendine güvenen bir doktor, çocuk
haklarının savunucusu, duyarlı bir terapist, çocuk psikiyatrisi ekibinin bir parçası olarak düşünceli bir konsültan ya da ekip bireyi olarak profesyonel bir kimlik duygusu geliştirmeleri hedeflenir.

Çocuk Psikiyatri Doktorlarımız
Prof.Dr. Özden ÜNERİ
Doç.Dr. Esra ÇÖP
Uzm.Dr. Gülser ŞENSES DİNÇ
Uzm.Dr. Betül GÜL ALIÇ
Uzm.Dr. Zeynep GÖKER
 Uzm.Dr.Helin YILMAZ KAFALI
  Uzm.Dr.Merve ERGÜVEN DEMİRTAŞ

Attachment