TEMEL İŞ, SORUMLULUKLARI VE YETKİLERİ

  1. SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak
  2. Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek
  3. Öz değerlendirmeleri yönetmek
  4. Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek
  5. Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek
  6. Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, gibi) yönetmek
  7. SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak
  8. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek
  9. SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak