TEMEL İŞ, SORUMLULUKLARI VE YETKİLERİ

 1. Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirir.
 2. Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanmasını sağlar.
 3. Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanmasını sağlar.
 4. Acil durum ve afet yönetimi çalışmalarını yapar.
 5. Atık yönetimi çalışmalarını yapar.
 6. Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılmasını takip eder.
 7. Tehlikeli maddelerin yönetimini sağlar.
 8. Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirler.
 9. Düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanır.
 10. Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapar.
 11. Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirler.

 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÜYE LİSTESİ

M. Akif AYDIN Başhekim Yardımcısı Komite Başkanı
Op. Dr. Yasin UÇAR Başhekim Yardımcısı Üye
Birol DİLAVER İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Üye
Fahri ŞAHİN Sivil Savunma Uzmanı Üye
Nazlı BÜBER Müdür Yardımcısı (Sağlık Bakım Hiz. Müd.) Üye
Levent BAVBEK Teknik Servis Sorumlusu Raportör
Başak YALÇIN BURHAN Kalite Yönetim Direktörü Üye
Gözde ÇELİK Mimar Üye
Burak DEDEOĞLU Makine Mühendisi Üye