EŞ VE AİLE YARDIMI ALAN PERSONELİN DİKKATİNE

Güncelleme kapsamında eş ve aile yardıma alan tüm personelin 05.01.2018 tarihine kadar Maaş Mutemetlik Birimine yeni aile bildirimi vermeleri gerekmektedir.

1-Halen okuyan 18 yaşını geçmiş erkek çocuğu olan personelin öğrenci belgesi örneği getirmeleri, öğrenci değilse 18 yaşını geçmiş erkek çocukların aile yardımı bildirimine eklenmemesi gerekmektedir.

2-Boşanmış personelin çocukları kendi üstüne ise ayrıca mahkeme kararı örneğini de getirmeleri,

3-Bayan memurların eş yardımı için SGK’dan eşine ait 4/A, 4/B, 4/C hizmet dökümü belgelerini her biri ayrı ayrı olacak şekilde getirmeleri;

4-Bayan memurların çocuk yardımı ve asgari geçim indiriminden (AGİ) yararlanmaları için eşinin çalıştığı kurum/kuruluştan eşi adına ‘’AGİ ve Çocuk Yardımı Almadığına’’ dair ıslak imza ve kaşeli yazı getirmeleri gerekmektedir.

Aile Yardımı Bildirim Formu doldurduktan sonra Hastane Yönetimine İmzalatılmalıdır.   

Aile Yardımı Formlarını Maaş Mutemetlik Biriminden ya da  www.ankaracocuk.gov.tr/duyurular  adresinden temin edebilirsiniz.

Aile yardımı Formu için tıklayınız

 

 

 

.