Adı Soyadı: Doç.Dr.Bilge KARABULUT

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite tarih
Tıp Doktoru Tıp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 31.07.1994
Tıpta Uzmanlık Çocuk Cerrahisi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı 24.10.2001
Doçentlik Çocuk Cerrahisi Doçenti T.C Üniversitelerarası Kurul 25.02.2013
Yan Dal Uzmanlığı Çocuk Üroloji Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM 08.03.2017

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Tarih
Pratisyen Dr  Hasandede Sağlık Ocağı-Kırıkkale 1994-1995
Araş.Gör.Dr  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı 1995-2002
Uz. Dr  T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma    Hastanesi 2001-2012
Uz. Dr.  Yüksek İhtisas  Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği-Geçici görevlendirme-Laparaskopi  Eğitimi 3.4.2006-3.7.2006
Uz. Dr. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniği-Geçici görevlendirme 29.7.2012-26.4.2013
Uz. Dr. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM- Çocuk Cerrahi Uzmanı 26.4.2013
Yan dal Asistanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM- Çocuk Üroloji Kliniği 21.1.2014-17.5.2017
Klinik Gözlemci Visiting Reasearch Scholar in Pediatric Urology Within the Division of Urology at Albany Medical College-New York-USA 01.06.2015-31.08.2015
Çocuk Üroloji Uzmanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM- Çocuk Üroloji Kliniği 17.5.2017-