Uzm.Dr.Pelin ÇELİK

Doğum tarihi: 29/09/1983

Yabancı dil bilgisi: İngilizce

Görev yeri: T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

  1. EĞİTİM BİLGİLERİ

Mezun olduğu üniversite/fakülteyi lütfen belirtiniz: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Mezuniyet tarihini lütfen yıl olarak belirtiniz: 2007

 

Varsa, akademik ünvanları lütfen belirtiniz:

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (2012)

Gelişimsel Pediatri Yan Dal Uzmanı (2016)

 

  1. İŞ TECRÜBESİNE AİT BİLGİLER

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi  (2007- 2012)

 

Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (2012-2013)

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gelişimsel Pediatri Bilim Dalı Yan Dal Uzmanlık Eğitimi (Mart 2013- Aralık 2016)

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelişimsel Pediatri Yan Dal Uzmanı (Ocak 2017-halen)

 

 

  1. KLİNİK ARAŞTIRMALARLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İyi klinik uygulamaları (İKU) ve klinik araştırma  konularında eğitim alınmışsa, alınan kurum/kuruluşun adı ve tarihi ile lütfen belirtiniz: –

 

Varsa, araştırmacı olarak katılınan klinik araştırmaları lütfen belirtiniz: Tıpta Uzmanlık Tezi: “Esnek İnsülin Tedavisi Alan Tip 1 a Diyabetes Mellituslu Çocuk ve Adolesanlarda 2 Yıllık İzlem Sonuçları: Kalite Göstergeçlerinin Belirlenmesi”, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Merih Berberoğlu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

 

Varsa, izleyici (monitör) olarak katılınan klinik araştırmaları lütfen belirtiniz: –

Varsa, saha görevlisi olarak katılınan klinik araştırmaları lütfen belirtiniz: –

Varsa, araştırma eczacısı olarak katılınan klinik araştırmaları lütfen belirtiniz: –

 

 

  1. DİĞER BİLİMSEL AKTİVİTELER

 

Bilimsel Yayınlar

 

Pekcici, B., RamaslıGürsoy, T., Balcı, Ö.,Çelik, P., AyranSucaklı, İ., Ertem, İ. Unmet Needs of Premature Babies in Health, Education, Rehabilitation and Social Services: A Tertiary Center Experience. Turkish Journal of Pediatric Disease, Electronic Pub. Date : 30.04.2015 Online published

 

Celik P, Balcı Ö, Ertem İ. The Importance of Developmental Follow-up of Children Receiving Neonatal Surgery, Turkiye Klinikleri J Pediatr Surg-Special Topics 2017;7(1):79-89

 

 Poster Sunumları

Çocuklarda Alışılmadık Bir Durum, 7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Nisan 2011

 

5 Olgu Sunumu ile Tularemi Hastalığına Bakış, 7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Nisan 2011

 

Lizozomal Hastalık Tanılı Çocukların Gelişimlerinin İzlenmesi ve Özel Gereksinimlerin Saptanması: Olgu Örnekleri. IV. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, Antalya, Nisan 2014

 

Eğitim etkinlikleri

UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası işbirliği ile Gelişim İçin Bakım Girişimi (Care for Child Development (CCD) Intervention) Eğitimi, 24-27 Haziran 2013, Ankara (Katılımcı, eğitici, düzenleme kurulu üyesi)

 

Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi Uygulayıcı Eğitimi, 57. Milli Pediatri Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2013, Antalya (Kurs eğiticisi)

 

Introduction To Developmental Pediatrics Training Program for International Teams From CEE/CIS (Uluslararası Orta ve Doğu Avrupa Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri İçin Gelişimsel Pediatri Eğitim Programı), 18-22 Kasım 2013 Ankara (Katılımcı, düzenleme kurulu üyesi)

 

Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi Uygulayıcı Eğitimi, 1. Marmara Pediatri Kongresi, 17-19 Ocak 2014, İstanbul (Kurs eğiticisi)

 

Introduction To Developmental Pediatrics Training Program for International Teams From CEE/CIS (Uluslararası Orta ve Doğu Avrupa Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri İçin Gelişimsel Pediatri Eğitim Programı), 16-20 Haziran 2014, Ankara (Katılımcı, düzenleme kurulu üyesi)

 

Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi Uygulayıcı Eğitimi, 30 Mayıs 2015, Konya (Kurs eğiticisi)

 

Uluslararası Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi Uygulayıcı Eğitimi, 1st International Developmental Pediatrics Congress, 2nd National Developmental Pediatrics Congress (1.Uluslararası Gelişimsel Pediatri Kongresi, 2.Ulusal Gelişimsel Pediatri Kongresi), 2-5 Aralık 2015, İstanbul (Kongre düzenleme kurulu üyesi, Kurs eğiticisi)

 

Gelişimin İzlenmesi ve Desteklenmesi (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 5 Tıp Öğrencileri Dersi) (2015)

 

Gelişimsel Sorunlara Yaklaşım  (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 5 Tıp Öğrencileri Dersi) (2015)

 

Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi Uygulayıcı Eğitimi, 3. Marmara Pediatri Kongresi, Ocak 2016, İstanbul (Kurs eğiticisi)

 

Amerika Birleşik Devletleri University of Miami, Miller School of Medicine’da Çocuk Genetik ve Metabolizma Kliniği’nde gözlemci (observer) olarak görev alma (30.06.2016 ve 31.08.2016)

 

 

 Katıldığı seminer ve çalıştaylar

Yenidoğan Yoğunbakım Ünitelerinde Non-İnvaziv Bakım Ve Gelişimsel Destek Sempozyumu  (Türk Neonatoloji Derneği, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı ve  Gelişimsel Pediatri Derneği), Ankara-Türkiye, 17 Mart 2014

 

Otizm Yelpazesi Bozukluğu Sempozyumu (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Ankara Üniversitesi Otizm Araştırma ve Uygulama Merkezi) (Ankara, 25-26 Şubat 2016)

 

Birinci basamakta Otizm Spektrum Bozukluğu ve Özel Gereksinimi Olan Çocukların Erken Tanı, Destek ve İzlemi İçin Program Geliştirme Çalıştayı (T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) (Ankara, 27-28 Şubat 2014)

 

Türkiye’deki Erken Çocukluk ve Re-Habilitasyon Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı (20 Mayıs 2015)

 

“Çocuklar ve Gençler için Özel Gereksin Raporu (ÇÖZGER)” Özel Gereksinim Alanları Klavuzu (Ek-2) Çalıştayı  (25-26 Aralık 2013)