Prof. Dr. Hüseyin Tuğrul TİRYAKİ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1989 yılında mezun oldu. Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniğinde; uzmanlık eğitimimi tamamlayarak 1995’de uzman, 2007’de doçent, 2008’de Klinik Şefi olarak atandı. Aynı zamanda Çocuk Ürolojisi yan dal uzmanlığı bulunmaktadır. 2013 yılından beri Çocuk Üroloji Yan Dal Eğitimi vermektedir.  Çocuk Ürolojisi ve Çocuk Cerrahisi alanında; Uluslararası   Dergilerde yayınlanmış 54, Ulusal Dergilerde yayınlanmış  58 makalesi vardır. Uluslararası kongrelerde 36  çalışması sunulmuş iken Ulusal kongrelerde 181 çalışması sunulmuştur.  Bilimsel çalışmalarına 770 Atıfı bulunmaktadır. Bugüne kadar 17 kongrede oturum başkanı, panelist, bilimsel kurul üyesi yada kurs eğiticisi olarak yer almıştır. Toplam sekiz adet kongre ve çalıştay düzenlemiştir.

Çocuklarda Üriner Sistem Taşları, Vezikoüreteral Reflü, Konjenital Hidronefroz, Extrofia Vezika, Hipospadias, Endoürolojik girişimler, İnmemiş Testis  özellikle ilgilendiği  hastalıkların başında gelmektedir.