Uzm.Dr. Mutlu UYSAL YAZICI

 

Doğum Tarihi:   31 Temmuz 1981

Doğum Yeri:      Eskişehir

Yabancı Dili:      İngilizce

Adres: Hacettepe üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi ,PK: 06100, Sıhhıye, Altındağ, ANKARA

Görevi:  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı- Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı

E-mail: mutluuysal@yahoo.com

 

 

EĞİTİM DURUMU:

2006-2011    Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi –

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı- Araştırma Görevlisi

2014-2016    Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi

Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı – Yan dal Araştırma Görevlisi

2016-2018  Ankara Çocuk Hematoloji ve onkoloji Eğitim ve araştırma Hastanesi

 

İŞ TECRÜBESİ:

 

2012-2014  

Ankara Çocuk, Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu

2014-2016     Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi

Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı – Yan dal Araştırma Görevlisi

2016-2018  Ankara Çocuk Hematoloji ve onkoloji Eğitim ve araştırma Hastanesi

Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı

 

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları):

LUPUS NEFRİTİNDE BÖBREK DOKUSUNDA IFN-GAMMA, IL-17, FOXP3, IL-10 VE IFN-ALFA EKSPRESYONUNUN  KLİNİK PARAMETRELER VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

 

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Diclehan Orhan

 

Kurslar ve Sertifikalar:

 

10-12 Ekim 2009 Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası
13 Eylül-12 Kasım 2011 Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Teorik ve Pratik Kursu
10 Haziran 2014           Pediatrik Temel ve İleri Yaşam Desteği Eğitici Eğitimi Sertifikası  

 

 

Kongre Katılımları:

 

20-24 Ekim 2010 54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
30 Nisan-4 Mayıs 2012 9. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi
Haziran 2011-Kasım 2016 Ankara aylık PAY’laşım (Pediatrik Acil ve Yoğun bakım)Toplantıları
26-28 Mart 2014 33. Çocuk Acil Tıp Kongresi
17-21 Ekim 2014 The 5th Congress of the European Academic Paediatric              Societies- EAPS (Sözel Bildiri ve 4 poster)
10-13 Haziran 2015 ESPNIC-2015, 26th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and neonatal and Intensive Care, Vilnius, Lithuania (Sözel Bildiri ve 3 poster)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eserler

 

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

1 MUTLU UYSAL YAZICI, Diclehan Orhan,Gulsev Kale,Nesrin Besbas,Seza Ozen (2014) Studying IFN-gamma, IL-17 and FOXP3 in pediatric lupus nephritis, Pediatr Nephrol (2014) 29:853–862 DOI 10.1007/s00467-013-2695-1

2- Aslınur Özkaya-Parlakay, MUTLU UYSAL,  Ateş Kara, Group A streptococcal tonsillopharyngitis burden in a tertiary Turkish hospital .(2012) The Turkish Journal of Pediatrics 2012; 54: 474-477

 

             3-Sanliay Sahin ,Ganime Ayar, MUTLU UYSAL YAZICI,Tülin Köksal, Oden Akman Alkim,Ramiz Coskun Gündüz,Ceyda Tuna Kırsaçoglu, hacer fulya gülerman (2014). Stress induced gastrointestinal bleeding in a pediatric intensive care unit : which risk factors should necessitate prophilaxis ?.Minerva Pediatrica, (Kontrol No: 1563061)

 

              4 sahın sanlıay,Ganime Ayar, MUTLU UYSAL YAZICI,Köksal Tülin,Ramiz Coskun Gündüz,Zeynep Selen Karalök,ARHAN EBRU Seizures in a pediatric intensive care unit: A prospective study. Journal of Tropical Pediatrics , Doi: 10.1093/tropej/fmv076 , (Kontrol No: 1563079)

 

              5 Gündüz RC,sahın sanlıay, MUTLU UYSAL YAZICI,Ayar G,Yakut HI,AÖ Akman,IM Hirfanoglu,KALKAN GÖKHAN (2014). Brain death and organ donation of children.. The Turkish Journal of Pediatrics,56(6), 597-603., (Kontrol No: 1553220)

 

              6 Yakut Halil ibrahim,Ganime Ayar,sahın sanlıay, MUTLU UYSAL YAZICI,Ramiz Coskun Gündüz, KALKAN GÖKHAN (2015). Retrospective Evaluation Of Cases Of Colchicine Toxicity In A Pediatric Intensive Care Unit. Nobel Medicus, 11(2), 24-28., (Kontrol No: 1563006)

 

               7 Cetin ibrahim Ilker,EKICI FILIZ,Ünal Sevim,Abdullah Kocabas,sahın sanlıay, MUTLU UYSAL YAZICI Ganime Ayar (2014). Intracardiac Thrombus in Children: The Fine Equilibrium Between the Risk and the Benefit. Pediatric Hematology-Oncology, 31(5), 481-487., Atıf Sayısı: 1, Doi: 10.3109/08880018.2014.919546 , (Kontrol No: 1562982)

 

 

                8 MUTLU UYSAL YAZICI, Saniye Ekinci,Ozlem Keskin Turkmen,Ebru Gunes Yalcin,Arbay O.Ciftci,Safak Gucer,Diclehan Orhan, Ilhan Tezcan Recurrent Hemoptysis and a Mass in the Thorax in an Infant: The Split Notochord Syndrome European J Pediatr Surg Rep. 2014 Jun;2(1):38-42. doi: 10.1055/s-0033-1354745

 

 

 

                 9 Inci Yildirim,Mehmet Ceyhan,Benan Bayrakci,MUTLU UYSAL,Baris Kuskonmaz, Fatih Ozaltin A Case Report of Thrombocytopenia-associated Multiple Organ Failure Secondary to Salmonella enterica SerotypeTyphi Infection in a Pediatric Patient: Successful Treatment With Plasma Exchange Therapeutic Apheresis and Dialysis14(2):226–229 doi: 10.1111/j.1744-9987.2009.00714.

 

                10 sahın sanlıay, MUTLU UYSAL YAZICI,Ibrahim Ilker Cetin,Ruveyda Gulmez,EKICI FILIZ (2015). Intracardıac Thrombus Treated Non-Invasively by Antıcoagulant Therapy in a Chıld with Tay-Sachs Disease.. Aperito Journal of Infectious Diseases and Vaccines, Doi: 10.14437/AJIDV-1-102,(Kontrol No: 1558031)

 

                 11 sahın sanlıay, MUTLU UYSAL YAZICI,Ganime Ayar,Emine Akkuzu,Özkaya Parlakay Aslınur,TEZER HASAN (2015). Tuberculous Meningitis in The Differential Diagnosis of CNS Infection and the Urgency of Antituberculosis Treatment. Journals of Emergency Medicine and Intensive Care, 1(1),102, (Kontrol No: 1583205)

 

 

 

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında

(proceedings) basılan bildiriler :

 

                  1 Ayar Ganime,sahın sanlıay, MUTLU UYSAL YAZICI,Gündüz Ramiz Coskun,Yakut Halil Ibrahim,DEMIREL FATMA (2014). EVALUATION OF HOME HEALTH CARE SERVICES. EAPS 2014-The 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies-Barcelona-Spain, 99(Suppl 2), 99-100.,Doi: 10.1136/archdischild-2014-307384.267 (Sözlü Bildiri) -Kontrol No: 1583800)

 

                  2 Gündüz Ramiz Coskun, MUTLU UYSAL YAZICI,sahın sanlıay,yakut Halil Ibrahim,Ayar Ganime,KALKAN GÖKHAN (2015). DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF MORTALITY IN A PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT AND IT’S RELATION WITH ON/OFF HOURS, R. gunduz, M. yazici, S. Sahin,H. yakut, G. ayar, G. Kalkan. ESPNIC-2015, 26th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and neonatal and Intensive Care, 64-65. (Sözlü Bildiri) (Kontrol No: 1583935)

 

                   3 sahın sanlıay,Ayar Ganime MUTLU UYSAL YAZICI,Koksal Tulin,Gunduz Ramiz,Karalok Zeynep,ARHAN EBRU (2014). SEIZURES IN A PAEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT: A PROSPECTIVE STUDY.EAPS 2014-The 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, 99(Suppl 2), 339-339., Doi: 10.1136/archdischild-2014-307384.942 (Poster) (Kontrol No: 1590904)

 

                   4 sahın sanlıay, MUTLU UYSAL YAZICI,Ayar Ganime,Koksal Tulin,Oden Akman A,Gunduz Ramiz,Kirsacoglu Ceyda,GÜLERMAN HACER FULYA (2014). STRESS INDUCED GASTROINTESTINAL BLEEDING IN A PAEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT : WHICH RISK FACTORS SHOULD NECESSITATE PROPHILAXIS ?. EAPS 2014-The 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies,99 (Suppl 2),292-293.,Doi:10.1136/archdischild-2014-307384.801 (Poster) (Kontrol No:1590859)

 

                   5 sahın sanlıay,Ayar Ganime, MUTLU UYSAL YAZICI,Oden Akman Alkım (2014). IS ECHOCARDIOGRAPHY AN ESSENTIAL TOOL IN MECHANICALLY VENTILATED CRITICALLY ILL CHILDREN: WHERE DO WE STAND IN TRAINING OF PEDIATRIC INTENSIVISTS TO PERFORM BEDSIDE ECHOCARDIOGRAPHY?. EAPS 2014-The 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies-Barcelona-Spain, 99(Suppl 2), 264-264., Doi: 10.1136/archdischild-2014-307384.716 (Poster) (Kontrol No: 1590775)

 

                    6 Gunduz Ramiz,sahın sanlıay, MUTLU UYSAL YAZICI,Ayar Ganime,Yakut Halil I,Oden Akman A,Hirfanoglu Ibrahim, KALKAN GÖKHAN (2014). BRAIN DEATH AND ORGAN DONATION OF CHILDREN. EAPS 2014-The 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, 99(Suppl 2), 339-340.,Doi: 10.1136/archdischild-2014-307384.943 (Poster) (Kontrol No: 1590820)

 

                     7 MUTLU UYSAL YAZICI,sahın sanlıay,Ayar Ganime,Çetin Ilker,Kocabas Abdullah (2015). Intracardiac Thrombus Treated Non-invasively by Anticoagulant Therapy in a Child with Tay-

Sachs Disease. ESPNIC-2015, 26th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and neonatal and Intensive Care, 455 (Poster) (Kontrol No: 1594751)

 

                      8 MUTLU UYSAL YAZICI,kesıcı selman, demırbılek hüseyın,tanyıldız murat,gümüstas mehmet,sahın sanlıay,bayrakçı Benan (2015). Reversible Dilated Cardiomyopathy Due to Combination of Vitamin D Deficient Rickets and Primary Hypomagnesemia in an 11 Month-Old Infant. ESPNIC-2015, 26th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and neonatal and Intensive Care,528 (Poster) (Kontrol No: 1594778)

 

 

  1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

1 Ganime Ayar,sahın sanlıay, MUTLU UYSAL YAZICI,Ramiz Coskun GÜNDÜZ,Halil Ibrahim YAKUT(2014). Evaluation of Home Care Services in Chronically ill Children. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi-Turkish Journal of Pediatric Disease, 9(1), 12-17., Doi: 10.12956/tjpd.2014.89 (Kontrol No: 1563023)

 

2Ganime Ayar,sahın sanlıay, MUTLU UYSAL YAZICI,Parlakay Aslinur Ozkaya,TEZER HASAN (2014).RSV Pneumonia in the Pediatric Intensive Care Unit. Çocuk Enfeksiyon Dergisi/Journal of Pediatric Infection, 8(1), 12-17., Doi: 10.5152/ced.2014.1587 (Kontrol No: 1580855)

 

3 Ganime Ayar,sahın sanlıay, MUTLU UYSAL YAZICI,Aslınur Özkaya Parlakay,TEZER HASAN (2013).Fildisi sahilleri Kaynaklı Bir Plasmodium Falciparum Sıtması. EGE KLINIKLERI TIP DERGISI-Medical Journal of Aegean Clinics, 51(3) (Kontrol No: 1580888)

 

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

1 MUTLU UYSAL YAZICI,Ayar Ganime,sahın sanlıay,Gündüz Ramiz,Yakut H Ibrahim,KALKAN GÖKHAN (2013). ÇOCUK YOGUN BAKIM ÜNITESINDE ÖLEN HASTALARIN DEMOGRAFIK ÖZELLIKLERI VE MESAI SAATLERI ILE MORTALITE ILISKISI. Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yogun Bakım Kongresi 2013, Bildiri no: 16, 23, (Kontrol No: 1591180)

 

2 sahın sanlıay, MUTLU UYSAL YAZICI,Ayar Ganime,Köksal Tülin,Akman Alkım,Gündüz Coskun,Kırsaçoglu Ceyda,GÜLERMAN HACER FULYA (2014). Çocuk Yogun Bakim Unitesinde Strese Bagli Gastrointestinal Sistem Kanamasi:Profilaksideki Çeliskiler. 10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi-2014, (Kontrol No: 1591002)

 

3 Yakut H Ibrahim,Ayar Ganime, MUTLU UYSAL YAZICI,sahın sanlıay,Gündüz Ramiz Coskun (2013). PEDIATRIK YOGUN BAKIMDA KOLSISIN INTOKSIKASYONU TANISIYLA IZLENILEN OLGULARIN RETROSPEKTIF DEGERLENDIRILMESI. Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yogun Bakım Kongresi 2013, Bildiri no:23, 147, (Kontrol No: 1594431)

 

4 MUTLU UYSAL YAZICI,Ayar Ganime,Gündüz Ramiz Coskun,sahın sanlıay,Yakut H Ibrahim,KALKAN GÖKHAN (2013). ETILMALONIK ENSEFALOPATI TANISI KOYULAN SÜT ÇOCUGU OLGUSU. Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yogun Bakım Kongresi 2013, Bildiri no: 40, 115,(Kontrol No: 1594389)

 

5 Ayar Ganime, MUTLU UYSAL YAZICI,sahın sanlıay,Ö Parlakay Aslınur (2013). ÇOCUK YOGUN BAKIM ÜNITESI’NDEKI RSV PNÖMONILERI. Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yogun Bakım Kongresi 2013, Bildiri no:93, 165, (Kontrol No: 1593871)

 

6 MUTLU UYSAL YAZICI,Yakut H Ibrahim,Ayar Ganime,sahın sanlıay,Gündüz Ramiz Coskun,KALKAN GÖKHAN (2013). ATIPIK KLINIK BULGULARLA GELEN T-HÜCRELI AKUT LÖSEMI OLGUSUNDA BASARILI LÖKOFEREZ. Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yogun Bakım Kongresi 2013, Bildiri no: 17, 116, (Kontrol No: 1593915)

 

7 Yakut H Ibrahim, MUTLU UYSAL YAZICI,Yıldız Jale,Ayar Ganime,sahın sanlıay,Gündüz Ramiz Coskun (2013). IMMUN YETMEZLIK VE LENFOPROLIFERATIF HASTALIK GELISIMI ILE PREZENTE OLAN OLGU SUNUMLARI. Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yogun Bakım Kongresi 2013, Bildiri no:23, 118, (Kontrol No: 1593842)

 

8 MUTLU UYSAL YAZICI,Ayar Ganime,sahın sanlıay,Çakır Bahar,Ö Parlakay Aslınur,TEZER HASAN (2014). Yabancı Uyruklu Hastalarda Intrakraniyal Enfeksiyon ve Tüberküloz Gerçegi. Enfeksiyon Dünyası Çalıstayı, (Kontrol No: 1594582)

 

9 MUTLU UYSAL YAZICI,sahın sanlıay,Ayar Ganime,Çakır Bahar,Ö Parlakay Aslınur,TEZER HASAN (2014). Frontal sinüzit sonrası gelisen tromboz vakası. Enfeksiyon Dünyası Çalıstayı, (Kontrol No: 1594563)

 

10 MUTLU UYSAL YAZICI , Ayar Ganime,sahın sanlıay,Gündüz Ramiz Coskun,Yakut H Ibrahim,KALKAN GÖKHAN (2013). DISEMINE SU ÇIÇEGI ZEMININDE GELISEN MAKROFAJ AKTIVASYON SENDROMU (MAS),PLAZMAFEREZLE ETKIN VE HIZLI TEDAVI. Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yogun Bakım Kongresi 2013, Bildiri no: 40, 114, (Kontrol No: 1593949)

 

11 Gülmez Rüveyda, MUTLU UYSAL YAZICI,Çetin I Ilker,EKICI FILIZ,Gündüz Mehmet,Ayar Ganime,sahın sanlıay,Akman Alkım (2013). Tay Sachs tanılı bir hastada antikoagülasyonla non invaziv tedavi edilen kardiyak trombüs: bir olgu sunumu. 57. Milli Pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1594538)

 

 

  1. Dersler *:

 

Ankara Çocuk, Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi

Pediatri – Asistan Doktorlar

 

Ögrenim Dili: Türkçe

 

(2013-2014) ÇOCUKLARDA ILERI YASAM DESTEGI

(2013-2014) ÇOCUK YOGUN BAKIMA UYUM EGITIMI

(2013-2014) KARDIYOPULMONER RESUSITASYON

(2013-2014) Pediatrik Mekanik Ventilasyon

 

(2014-2015) ÇOCUKLARDA ILERI YASAM DESTEGI

(2014-2015) KARDIYOPULMONER RESUSITASYON

(2014-2015) Pediatrik Mekanik Ventilasyon

(2014-2015) ÇOCUK YOGUN BAKIMA UYUM EGITIMI

 

* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

  1. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Dernegi, Üye , 2011