Doç.Dr.Tülin Revide ŞAYLI

Doğum Tarihi             : 01.01.1959

Ünvanı                        : Doçent, Klinik Şefi, Eğitim görevlisi

Branşı                          : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yan Dalı                      : Çocuk Hematolojisi

Adresi                          : Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji   Eğitim ve Araştırma Hastanesi  06101 Altındağ Ankara

ÖĞRENİM DURUMU

Derece Bölüm/Program Üniversite

Yıl

Yüksek öğrenim Tıp Fakültesi Diyarbakır Üniversitesi 1976-1982
Tıpta Uzmanlık Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anadolu Üniversitesi 1985-1989
Yan Dal Uzmanlığı Çocuk Hematolojisi Hacettepe Üniversitesi

Çocuk Hematolojisi BD

1991-1993

 

GÖREVLER

GÖREV UNVANI

GÖREV YERİ

YIL

Pratisyen Hekim Sağlık Ocağı Ulus-Zonguldak 1982-1984
Pratisyen Hekim Devlet Demir Yolları Hastanesi  Ankara 1984-1985
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Asistanı Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Sağ ve Hast ABD

1985-1989
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Başasistanı Sami Ulus Çocuk Hast Eğ.Arş Hastanesi 1989-1991
Çocuk Hematolojisi Yan dal Asistanı Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağ ve Hast ABD

Hematoloji BD

1991-1993
Çocuk Hematolojisi Uzmanı Sami Ulus Çocuk Hast Eğ.Arş Hastanesi 1993 -1999
Doçent   1996
Çocuk Hematolojisi Uzmanı SSK Ankara Dışkapı Çocuk Eğ Arş Hastanesi 1999-2000
Çocuk Hastalıkları Klinik Şefi (SB Ankara Dışkapı Çocuk Hast Eğ.Arş Hastanesi)

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2000- Kasım 2012
Çocuk Hastalıkları

Eğitim Görevlisi

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasım 2012-Halen

 VERDİĞİ DERSLER

 

Dersin Adı

 1. Hemoztaz
 
 1. Kanama Hastalıkları
 
 1. TTP, HÜS
 
 1. Dissemine intravasküler koagülasyon
 
 1. Demir eksikliği anemisi
 
 1. Trombositopeniler
 
 1. Lösemiler
 
 1. Tromboz
 
 1. Akut lenfoblastik lösemi
 
 1. Pulmoner Emboli
 
 1. Çocukluk çağı Zehirlenmeleri
 
 1. Çocuklarda büyüme gelişme
 
 1. Talasemiler
 
 1. Vitamin B12 eksikliği
 

 

YÜRÜTTÜĞÜ UZMANLIK TEZLERİ

 1. Akut lenfoblastik lösemide endokrin komplikasyonlar
 2. Çocuklarda burun kanama nedenleri
 3. Çocukluk çağındaki trombozlu hastalarımızın değerlendirilmesi
 4. Hemofilili çocuklarda eklem bulgularının yürüme analizi ile değerlendirilmesi
 5. Demir eksikliği anemisinde iki ve üç değerlikli demirin karşılaştırılması ve multivitamin desteğinin tedaviler üzerine etkisi
 6. Akut lösemili çocuklarda febril nötropenide izlem ve tedavi
 7. Demir eksikliği olan çocuklarda kan kurşun düzeyi
 8. Romatoid artritli hastalarda serum transferin reseptörünün demir eksikliğini saptamada yeri.
 9. Protein enerji malnutrisyonunda hematolojik bulgular
 10. Prednisolon tedavisi ve akut ITP
 11. Demir eksikliği anemisinin tedavisine D vitamininin etkisi
 12. Febril konvülsyonlu çocuklarda demir eksikliği anemisi
 13. Transaminaz yüksekliği olan çocuklarda etyolojik değerlendirme
 14. Demir eksikliği anemisi olan çocuklarda çinkonun ferröz sülfat ve ferrik polihidromaltoz tedavilerine etkisi
 15. Helikobakter pilori enfeksiyonunun serum demir ve vitamin B12 düzeylerine etkisi
 16. Aşısız çocuklarda suçiçeği sonrası gelişen komplikasyonlar
 17. Akut gastroenterit nedeniyle yatan çocuklarda etkenler
 18. Göğüs ağrısı ile yatan çocukların etyolojik olarak değerlendirilmesi
 19. Kardiyak üfürüm duyulan çocukların ekokardiyografik olarak değerlendirilmesi
 20. Otoimmun hastalığı olan çocuklarda atopi ve alerjik hastalık sıklığı
 21. Çocuklarda emzik kullanımı
 22. Obezlerde ergenlerde demir eksikliği anemisinin rol oynayan faktörlerin belirlenmesi
 23. Proton pompa inhibitörleri kullanımının demir ve vitamin B12 eksiklikleri üzerine etkisi
 24. Bebeklere D vitamini verilmesini ve kesilmesini etkileyen faktörler


ULUSLARARASI YAYINLAR

1-How did a child with 71.3% carboxy-haemoglobin survive ?.Akgül EA, Akman AÖ, Guven A, Şayli TR.J Paediatr Child Health.2018 Jan;54(1):103-104.Doi:10.1111/jpc.13806. PMID:29314382

 

2-Association of hemolysis with high dose intravenous immunoglobulin therapy in pediatric patients:An open-label prospective trial.Akman AO, Kara FK, Köksal T, Cakır BC, Karagol C, Sayli T.Transfus Apher Sci. 2017 Aug; 56(4):531-534. Doi:10.1016/ jtransci.2017.07.022. PMID:28818402

 

3-Atypical presentation of multicentric Castleman disease in a pediatric patient: pleural and pericardial effusion. Akman AO, Basaran O, Ozyoruk D, Han U, Sayli T, Cakar N.

Eur J Pediatr. 2016 Jun;175(6):873-6. doi: 10.1007/s00431-015-2674-6. PMID:26614115

 

4-Clinical and laboratory findings of 97 pediatric brucellosis patients in central Turkey.

Yoldas T, Tezer H, Ozkaya-Parlakay A, Sayli TR. J Microbiol Immunol Infect. 2015 Aug;48(4):446-9. doi: 10.1016/j.jmii.2014.04.016. PMID:25092047

 

5-Unal S, Russo R, Gumruk F, Kuskonmaz B, Cetin M, Sayli T, Tavil B, Langella C, Iolascon A, Uckan Cetinkaya D. Successful hematopoietic stem cell transplantation in a patient with congenital dyserythropoietic anemia type II. Pediatr Transplant. 2014 Jun;18(4):E130-3. PMID:24724984

 

6-Cayir A, Yavuzer G, Sayli RT, Gurcay E, Culha V, Bozkurt M. Evaluation of joint findings with gait analysis in children with hemophilia. J Back Musculoskelet Rehabil. 2014;27(3):307-13. doi: 10.3233/BMR-130448. PMID:24346152

7-Özcan C, Şaylı TR, Koşan-Çulha V. Reactive thrombocytosis in children. Turk J Pediatr. 2013 Jul-Aug;55(4):411-6.  PMID:24292035

 

8-Azık FM, Akıncı A, Saylı TR, Culha VK, Teberik K, Teke MY, Gürbüz F.    Unilateral exudative

retinal detachment as the sole presentation of relapsing acute lymphoblastic leukemia. Turk J

Haematol 2012:29:181-4 PMID:24744652

 

9-Zulfikar B, Aydoğan G, Salcıoğlu Z,Oner AF, Kavaklı K, Gürsel T,Zülfikar H.FEİBA investigors team. Collabators(27). Zufikar B,  Aydoğan G,  Salcıoğlu Z, Oner AF, Kavaklı K, Gürsel T, Sayli T, Özatlı D, Dilek I,  Büyükkeçeci F, Omay SB, Ucar C, Çalışkan Ü, Timur C, Dündar S, Küpesiz A, Yeşilipek A,  Akarsu S, Kürekçi E, Atay A, Aydogdu I, Ozcan M, Topçuoğlu P, Gürgey A, Ayyıldız O, Soker M, Biner B. Effecacy  of  FEIBA for acute bleeding and surgical haemostasis in haemophilia A patients with inhibitors.  Haemophilia 2012 :13;383-91. PubMed  PMID  22103429

 

10-Tezer H, Sucaklı IA, Sayli TR, Çelikel E, Yakut I, Kara A, Tunç B, Ergonul O.Crimean-Congo hemorrhagic fever in children.J Clin Virol 2010:48;184-6.PubMed  PMID  20444644

 

11-Tezer H, Saylı TR, Metin A, Köker Y, Devrim I, Ergönül O.Lymphocyte subgroups in children with CCHF:a marker for prognosis.J Infect 2009:59;291-293. PubMed PMID  19665801

 

12-Akıncı A, Acaroğlu G, SaylıTR, Demir B.Cavernous sinus syndrome as the initial presentation of childhood non-hodgkin lymphoma.J Pediatr Ophthalmol Strabismus 2009:46;232-4.

PubMed PMID  19645404

 

13- Cengizlier R, Hücümenoğlu S, Ozen A, Tulin Sayli R.Treatment of telengiectasia macularis eruptiva perstans with montelukast.Allergol Immunopathol(Madr) 2009:37:334-6. PMID:19913347

14- Sensoy G, Sayli TR, Guven A, Kanmaz G.Infantile nonconvulsive status epilepticus caused by

herpes encephalitis. J Pediatr Neurosci. 2009 ;4:139-41. PMID 21887203

 

15-Cakmak Celik F, Sayli TR, Ocgüder DA, Bozkurt M, Okdemir D. Primary subacute Salmonella osteomyelitis of the navicular bone in a child with normal immunity.J Pediatr Orthop B 2009:18:225-227. PubMed PMID  19550357

 

16-Tutar E, Cihan MK, Usal G, Sayli T.Ebstein-Barr virus-induced severe hepatitis in an immunocomponent infant.Turk J Gastroenterol 2009:20;154-155. PubMed PMID  19530054

17-Köse G, Arhan E, Unal B, Ozaydın E,Guven A, Sayli TR.Valproate-associated coagulopathies in children during short-term treatment.J Child Neurol 2009:24;1493-1498. PubMed PMID  19482838

 

18-Arhan E, Yusufoğlu  AM, Sayli TR.Arc syndrome without arthrogryposis, with hip dislocation and renal glomerulocystic appearance: a case report.Eur J Pediatr 2009:168;995-998 PubMed PMID  18972129.

 

19-Okur H, Balta G, Akarsu N, Oner A, Patiroğlu T, Bay A, Sayli T, Ünal S, Gurgey A.Clinical and molecular aspects of Turkish familial hemophagocytic lymphohistiocytosis patients with perforin mutations.Leuk Res 2008:32;972-975 PubMed PMID 18190960.

 

20-Unuvar A,Kavakli K, Baytan B, Kazanci E, Sayli T, Oren E, Celkan T, Gursel T.Low-dose immune tolerance induction for paediatric haemophilia patients with factor VIII inhibitors. Haemophilia 2008:14;315-322. PubMed PMID 18081830.

 

21-Doğancı T, Saylı T, Gülderen F, Erden E, Sencer H.Case of disseminated Langerhans’ cell hystiocytosis presenting with sclerosing cholangitis.Int J Dermatol 2004:43:673-675.

PubMed PMID  15357749

 

22- Yetkin S, Gürgey A, Tuncer AM, Çetin M, Özbek N, Saylı T, Güler E, Kara A, Olcay L, Duru F, Gümrük F, Atahan L, Tunçbilek E.A comparison of the effect of high-dose methylprednisolone with conventional-dose prednisolone in acute lymphoblastic leukemia patients with randomization.Leuk Res 1998:22:485-493. PubMed PMID  9678714

 

23-Sayli TR, Ozsoylu S.Serum erythropoietin and granulocyte-macrophage-colony stimulating factor levels with megadose methylprednisolone treatment.Turk J Pediatr 1996:38;491-495. PubMed PMID  8993179

 

24-Gurgey A, Sayli T, Kara A, Kale G, Berkel I.Treatment of X-linked lymphoproliferative disease (Duncan disease) with high-dose methylprednisolone and etoposide(VP 16).Turk J Pediatr 1996:38:217-222 PubMed PMID  8701487

 

25-Tuncer AM, Hiçsönmez G,Gümrük F, Saylı T, Güler E, Cetin M, Okur H.Serum TNF-alpha, gamma-INF, G-CSF and GM-CSF levels in neutropenic children with acute leukemia treated with short-course high-dose methylprednisolone.Leuk Res 1996:20:265-269. PubMed PMID 8637222

 

26- Tuncer AM, Hiçsönmez G, Gümrük F, Albayrak D, Duru F, Güzel E, Şaylı T.The effect of high-dose methylprednisolone on CD34-positive bone marrow cells in children with acute myeloblastic leukemia.Turk J Pediatr 1995;37:345-349. PubMed PMID 8560602

 

27-Hiçsönmez G, Tuncer AM, Şaylı T, Güler E, Çetin M, Özbek N, Mufti GJ.High-dose  methylprednisolone, low-dose cytosine arabinoside, and mitoxantrome in children with myelodysplastic syndromes.Hematol Pathol 1995:9;185-193. PubMed PMID 8655463

 

28-Gurgey A, Sayli T, Gunay M, Ersoy F, Kucukali T, Kale G, Caglar M.High-dose methylprednisolone and VP-16 in treatment of Griscelli syndome with central nervous system involvement.Am J Hematol 1994:47;331-332  PubMed PMID 7977308

 

29-Sayli TR, Başak AN, Gümrük F, Altay C.Imerslund-Grasbeck syndrome coexisting with beta-thalassemia trait.Pediatr Hematol Oncol 1994:11;223-225. PubMed PMID 8204449

28-Tuncer AM, Hicsönmez G, Gümrük F, Albayrak D, Duru F,Güzel E, Sayli T.The effect of high-dose methylprednisolone combined chemotherapy  on CD34-positive cells in acute lymphoblastic leukemia.Hematol Pathol 1994:8:169-75 PubMed PMID 7532164

 

30.Ozsoylu S, Sayli TR, Oztürk G.Oral mega dose methylprednisolone versus intravenous immunoglobulin for acute childhood idiopathic thrombocytopenic purpura.Pediatr Hematol Oncol 1993: 10;317-21 PubMed PMID 8292515

 

31-Şaylı T, Cemeroğlu AP, Tuncer AM, Gürgey A.Acute lymphoblastic leukemia following optic glioma treated by radiotherapy and surgery.Acta Paediatr 1993:82:327-328. PubMed PMID 8495098

 

        ULUSAL YAYINLAR 1-Yıldız J, Çetin İ, Akkaş D, Arı ME, Koçabaş A, Şaylı TR.Ekokardiyografik değerlendirme kardiyak üfürüm duyulan çocuklarda gereklimidir? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015:3:189-194  2-Öztürk K, Çetin İ, Ekici F, Kocabaş A, Şaylı TR.Göğüs ağrısı ile başvuran çocukların etyolojik açıdan değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi2015:4:248-253 3-Öztürk K, Çetin İ,Özışık K, Ekici F, Şaylı TR.Çocuklarda nadir bir göğüs ağrısı nedeni:Spontan pneumomediastinum.C2013:7(ek 1) 4-Savaş T, Tezer H, Şensoy G, Şaylı TR .Aşısız çocuklarda suçiçeği enfeksiyonu sonrası gelişen komplikasyonlar.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2010:53; 17-22. 5-Gürbüz F, Tezer H, Şaylı TR.Akut gastroenterit nedeniyle hastaneye yatan hastalarda etkenler ve klinik bulgular:epidemiyolojik çalışma. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2010:4:211-218

6-Azık FM, Akıncı A, Çulha VK, Teberik K, Şaylı TR, Teke MY, Tunç B.Unilateral iridocyclitis with hypopyon as the initial presentation of relapsing acute lymphoblastic leukemia:case report. Türkiye Klinikleri  J Ophthalmol 2009:18:137-140

 

7-Asma M, Çulha VK, Şaylı TR.Çocuklarda burun kanama nedenleri.Türkiye Çocuk Hast Derg 2009:3;5-9

 

8-Oflaz MB, Kanmaz G, Özbayramoğlu E, Şaylı TR.Kırım Kongo kanamalı ateşi tanılı  bir çocuk  hastada  oral ribavirin tedavisi.Türkiye klinikleri J Pediatr 2008:17:309-12

 

9-Üstünsalih İnan Y, Şaylı TR, Uysal G, Çoşkun T.Beta- ketotiyolaz eksikliği.Bir vaka takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005:48:316-19

 

10-Akbuğa S, Uysal G, Kösebalan Ö, Cintosun N, Şaylı TR.Biliyer  Askariyasis.T Klin Pediatri 2004:13;95-9

 

11-Üstünsalih İnan Y,Uysal G,Oskovi H, Güven MA, Şaylı TR.Çocukluk çağı invaziv pnomokok enfeksiyonlarında klinik tablo ve prognoz.Türkiye Klinikleri J Pediatr 2004:13:213-8

 

12-Şaylı TR, Aydın ÖF, Bakkaloğlu FG.Akut infeksiyonlarda anemi ve demir metabolizması değişiklikleri.Türkiye Tıp Dergisi 1999:6;3-7

 

13-Sezer P, Ertan Ü, Şaylı T.Protein enerji malnutrisyonunda hematolojik bulgular. Klinik bilimler&DOKTOR 1998:4;114-119

 

14-Şaylı TR, İzöl R, Kara C, Sarıbaş S.Demir eksikliği anemisinde demir sülfat ve demir hidroksit tedavilerinin etkinliğinin karşılaştırılması ve C vitamininin etkisi.Medikal netwok Klinik Bilimler & Doktor 1999:5;233-37

 

15-Şaylı TR, Kara A, Evis B.Homozigot hemoglobin D vakasında Evans sendromu.THOD 1995:V;190-92

 

16-Şaylı T, Özmen SE, Delibaş A, Akçaören Z, Kale G.Dorfman-Chanarin syndrome associated with liver fibrosis.The New Journal of Medicine 1995:12;124-26 supplement 2

 

17-Şaylı TR, Sarıca Bİ, Boduroğlu K, Yöney K.Thrombocytopenia following vaccination. The New Journal of Medicine 1995:12;35-6  supplement 2

 

18-Şaylı TR,  Boduroğlu K, Hallıoğlu O, Yöney K, Evis B.Wilson sirozlu bir çocukta kloramfenikole bağlı kemik iliği supresyonu.Yeni Tıp Dergisi 1995:12:307-8

 

19-Şahin F, Şaylı T, Kara A, Dallar Y, Evis B.Prednizolon tedavisi verilen ve verilmeyen akut idiopatik trombositopenik purpuralı çocukların değerlendirilmesi.T Klin Pediatri   1995:4;4-7

 

20-Şaylı TR, Zorlu P, Erdoğan Ö, İkincioğulları A, Taşdan H, Teziç T.Griscelli sendromu (vaka takdimi) THOD 1994:IV;186-89

 

21-Şaylı TR, Şahin F, Tunalı H, Evis B.Dirençli kala-azar vakasının lipozomal amfoterisin-B ile tedavisi.THOD 1994:IV;124-5

 

22-Duru F, Şaylı T, Sanal Ö, Ersoy F, Gürgey A, Altay Ç.Atipik Wiskott Aldrich Sendromu:Üç vakanın takdimi.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi  1993:36;131-137

 

23-Akgün N, Yakut A, Şaylı T, Kılıç Z, Çolak K.Klippel-Trenaunay-Weber sendromu(KTWS). Çocuk Hastalıkları Dergisi 1988:3;43-5

24-Kılıç Z, akşit MA, Şaylı T, Göksu N.Osteogenezis imperfekta konjenitalı bir olgunun sodyum florür ile tedavisi.Anadolu Tıp Dergisi 1986:8;263-270

 

ULUSLARARASI KONGRE BİLDİRİLERİ 

1-Doğancı T, Şaylı T.Ulcerative colitis associated with myelofibrosis in childhood.Falk symposium 169.İnflammation in the intestinal tract:pathogenesis and treatment.Kiev,May 15-16, 2009

 

2-Kabak Ç,Şaylı TR, Çulha VK, Hasançebi B.Immune thrombocytopenic purpura with onyalai:A case report.XXXth World Congress of the International Society of Hematology.İstanbul September 28-October 2, 2005.

 

3- Çulha VK, Karakaş A, Ergen S, Döğer E, Yusufoğlu AM, Şaylı TR, Doğancı T.Our intravenous iron theraphy experiment in a patient who has abnormal iron absorbtion. XXXth World Congress of the International Society of Hematology.İstanbul September 28-October 2, 2005

 

4-Tuncer MA, Hiçsönmez G, Gümrük F, Şaylı T, Güler E, Çetin M, Okur H.The effect of high-dose methylprednisolone on cytokines in children with ALL and AML.XIII th Meeting of the  International Society of Haematology.İstanbul 3-8 September, 1995

 

5-Hiçsönmez G, Tuncer AM, Ertürk G, Güler E, Çetin M, Gümrük F, Duru F, Saylı T.A new treatment approach with hige-dose methylprednisolone combined with chemotherapy in childhood AML.the American Society of Pediatric Hematology/Oncology.Sixth Annual meeting.Chicago September 30, 1993

 

6-Tuncer AM, Hiçsönmez G, Gümrük F, Şaylı T, Güler E, Okur H.Serum GM-CSF , IL-6, TNF-alpha and gamma-INF levels in neutropenic children with high-dose methylprednisolone; preliminary result .Molecular biology of hematopoiesis.8th symposium.Basel July 9-13, 1993

 

7-Şaylı T, Tunalı H, İzgi B, Şahin F, Tutumlu A, Evis B.Visceral leishmaniasis. XXI. Congress of union of middle eastern and mediterranian Pediatric Societies(UMEMPS) İzmir October 24-27, 1993

 

8-Evis B, Çakmak  Ö, Kara A, Şaylı T, Dondurmacıoğlu T, Maden HA, Tunalı H.Splenectomy in hematological disease.XXI. Congress of union of middle eastern and mediterranian Pediatric Societies(UMEMPS) İzmir October 24-27, 1993

 

9-Şaylı T,Tuncer AM, Hiçsönmez G, Yetkin S, Gümrük F, Duru F, Güler E.The expression of the multidrug resistance gene product(P-glycoprotein) in acute leukemia and myelodysplastic syndromes in childhood.The  13th Meeting of the European Society for Paediatric Haematology and Immunology(ESPHI) Ankara, 24-28 April, 1992

 

10- Şaylı T, Ertürk G, Özsoylu Ş.Oral megadose methylprednisolone versus intravenous immunoglobulin for childhood acute idiopathic thrombocytopenic purpura. The  13th Meeting of the European Society for Paediatric Haematology and Immunology(ESPHI) Ankara, 24-28 April, 1992

 

11-Hiçsönmez G,Tuncer AM,  Gümrük F, Duru F, Şaylı T, Güler E.Acceleration of neutrophil recovery by administration of  short-course high-dose methyprednisolone in children with acute leukemia. The  13th Meeting of the European Society for Paediatric Haematology and Immunology (ESPHI) Ankara, 24-28 April, 1992

 

12-Yakut A, Şaylı T, Akgün Y.Serum and CSF C-Reactive protein and latex agglutination test in the management of children with meningitis.XIX International congress of pediatrics.Paris, July 23-28, 1989

 

ULUSAL KONGRE  BİLDİRİLERİ

 

 1. Selektif Ig A eksikliğinde uzamış amebiyazis. Karagöl C., Pehlivan B., Öztürk M., Metin A., Şaylı TR. 11. Ulusal Çocuk Allerji ve Astım Kongresi. EPS44 Muğla 2016
 2. Ampisilin sulbaktam ilişkili Baboon sendromu. Karagöl C., Ceran A., Teke P., Şaylı TR., Mısırlıoğlu Dibek E. 10. Ulusal Çocuk Allerji ve Astım Kongresi. P070 Sapanca 2015
 3. Mikoplazma pnömonia ilişkili poliarteritis nodosa: Bir olgu sunumu. Karagöl C., Karakuş E., Şaylı TR., Çakar N. 8. Ulusal Çocuk Allerji, Astım ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi. PS 50 İzmir 2013
 4. Tekrarlayan  VI. kraniyal sinir paralizisi; akut sinüzitin nadir bir komplikasyonu. Yazıcı A., Karagöl C., Şaylı TR., Eker S., Tanıdır Ö., Baysal N. 7. Ulusal Çocuk Astım, Alerji ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi. Eskişehir 2012
 5. Çulha V, Şaylı TR.Yürüme bozukluğu ile ortaya çıkan metilkobalamin eksikliği olgusu.7.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi Ankara, Haziran 2009
 6. Yusufoğlu AM, Çulha V, Şaylı TR.Çocukluk çağındaki trombozlu hastalarımızın değerlendirilmesi. 7.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi Ankara, Haziran 2009
 7. Şaylı TR,Çulha V, Bozkurt M, Gürsel N, Ekşioğlu E.radyoizotop sinoviektomi yapılan hemofili hastalarımızın dökümü.6.Ulusal Hemofili Kongresi Ankara, 7-10 Mayıs 2009
 8. Şaylı TR, Çulha V, Kan Rojdan.Hemofili A ve Osteoporoz birlikteliği. 6.Ulusal Hemofili                  Kongresi Ankara, 7-10 Mayıs 2009
 9. Şaylı TR, Çulha V.Sünnet operasyonu yapılan hastalarımızın dökümü. 6.Ulusal Hemofili Kongresi Ankara, 7-10 Mayıs 2009

 

 1. Çulha V, Şaylı TR, Güven A, Çay Ü, Çayır A.Çocuklarda vitamin B12 eksikliği.XXXIV. Ulusal   Hematoloji Kongresi İzmir, 8-11 Ekim, 2008

 

 1. Özcan C, Şaylı TR, Çulha V.Çocuklarda reaktif trombositoz nedenleri. XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi İzmir, 8-11 Ekim, 2008

 

 1. Çelik FÇ, Şaylı TR, Üçgüder DA, Bozkurt M, Ökdemir D.Bağışıklık sistemi normal olan bir çocukta naviküler kemiğin primer subakut hematojen osteomyeliti.4.Uludağ Pediatri Kış Kongresi.17-20 Şubat, 2008.
 2. Çulha V, Şaylı TR, Azık MF, Çayır A, Bozkurt M, Ekşioğlu E.Hemofili B tanılı hastada tekrarlayan iliopsoas kanaması.XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi.Ankara, 16-19 Ekim 2007

 

 1. Çulha V, Şaylı TR, Azık MF, Çayır A, Çayır Y.Evans sendromu:dört olgu sunumu. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi.Ankara, 16-19 Ekim 2007

 

 1. Şaylı TR, Çulha V, Çayır A, Şahin IO, Dinlen N, Solaz N. Miks Antikor kaplı otoimmun hemolizle prezente olan sistemik lupus eritematozus. 6 Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi Bursa 22-26 Mayıs 2007

 

 1. Şaylı TR Çulha V, Dinlen N , Çayır A, Şahin IO, Şensoy G, Apaydın S.Coombs pozitifliği ve pansitopeni ile başvuran hastada visseral leishmaniasis. 6 Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi Bursa 22-26 Mayıs 2007

 

 1. Çulha V, Şaylı TR, Çayır A, Bilgiç AE, Dinlen N, Şensoy G, Bozkurt M.Tekrarlayan osteomiyelit atakları ile seyreden ve kronik multifokal osteomyelit tanısı alan Down sendromlu akut myelositer lösemi.6 Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi Bursa 22-26 Mayıs 2007

 

 1. Çulha V, Şaylı TR, Yıldırım A, Köse G, Şensoy G.ALL’li bir hastada serebral aspergillus enfeksiyonu. 6 Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi Bursa 22-26 Mayıs 2007

 

 1. Çulha V, Şaylı TR, Yusufoğlu AM, Arhan EP. Konjenital parvovirus B19 enfeksiyonu.Olgu sunumu. 6 Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi Bursa 22-26 Mayıs 2007

 

 1. Çulha V, Çayır A, Şaylı TR, Köse G, Ökdemir D.Pearson Sendromu.43.Türk Pediatri Kongresi Bodrum 16-20 Mayıs 2007

 

 1. Celeboğlu GN, Şaylı TR, Çulha VK, Uysal G.Akut lösemili çocuklarda febril nötropenide izlem ve tedavi.7.Febril Nötropeni simpozyumu.Ankara Şubat 2006

 

 1. Soy D, Çulha V, Bağlan E, Uysal GŞ, Şaylı TR, Özyörük D.İntrakranial apse ile seyreden bifenotipik lösemi;vaka takdimi.42.Türk Pediatri Kongresi Antalya 15-20 Mayıs 2006

 

 1. Soy D, Çulha V, Şaylı TR, Kanmaz  GH, Doğancı T.Kanama gelişen iki lösemi vakasında aktive rekombinant faktör 7 tedavisi.50.Milli Pediatri Kongresi .Fin-Türk Pediatri Günleri. Antalya 8-12 Kasım 2006

 

 1. Asma M, Şaylı TR, Çulha V, Kanmaz HG.Çocuklarda burun kanama nedenleri. 50.Milli Pediatri Kongresi .Fin-Türk Pediatri Günleri. Antalya 8-12 Kasım 2006

 

 1. Şaylı TR, Çulha V, Yusufoğlu AM.İnhibitörlü iki hemofili A hastasında immun tolerans tedavi kullanımı.5.Ulusal Hemofili Kongresi.İzmir 26-30 Haziran 2006

 

 1. Soy D, Çulha V, Şaylı TR, Doğancı T.Kanama gelişen iki lösemi vakasında aktive rekombinant faktör 7 tedavisi. 5.Ulusal Hemofili Kongresi.İzmir 26-30 Haziran 2006
 2. Kanmaz G, Yusufoğlu A, Güven A, Uysal G, Şaylı T.Nörobruselloz: Olgu sunumu.11.Mersin Pediatri Günleri.9.Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu.Mersin 30 Mart- 01 Nisan 2006

 

 1. Uysal G, Çayır A, Kanmaz G, Güven A, Şaylı T, Tunç B.Preseptal sellülit ve sikatrisyel ektropiyonun bir nedeni olarak şarbon. 11.Mersin Pediatri Günleri.9.Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu.Mersin 30 Mart- 01 Nisan 2006

 

 1. Çulha VK,  Celeboğlu GN, Oflaz B, Şaylı TR.Kutanöz mastositozlu bir olgu.V.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi.İzmir 11-14 Mayıs 2005

 

 1. Çulha VK,  Celeboğlu GN, Şaylı TR, Solaz N.Refrakter akut immuntrombositopenik purpuralı bir olguda plazmaferez uygulanması. V.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi.İzmir 11-14 Mayıs 2005.

 

 1. İnan Y, Akbuğa S, Çulha VK, Şaylı TR.Juvenil romatoid artritli hastalarda serum transferin reseptörünün demir eksikliğini saptamadaki yeri. V.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi.İzmir 11-14 Mayıs 2005.

 

 1. Çulha VK, Karakaş A, Ergen S, Döğer ES, Yusufoğlu AM, Doğancı T, Şaylı TR.Demir absorbsiyonunu bozuk olan bir hastada intravenöz demir tedavisi.49.Milli Pediatri Kongresi İstanbul 14-17 Mayıs 2005.

 

 1. Çulha VK, Kabak Ç, Hasancebi B, Şaylı TR.İmmun trombositopenik Purpura olgusunda Onyalai.1.Uludağ Pediatri Kış Kongresi. 20-23 Şubat 2005

 

 1. Sezer P, Ertan Ü, Şaylı T, Karayeğen A. Protein enerji malnutrisyonunda hematolojik bulgular.2.Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. İstanbul 9-11 ekim 1996

 

 1. Özmen S, Şaylı T, Delibaş A, Akçaören Z, Kale G, Evis B.Ender bir vaka:Dorfman-Chanarin sendromu(iktiyozis ile nötral lipid depo hastalığı).XXXVIII. Milli Pediatri Kongresi  Trabzon 18-21 Eylül 1994

 

 1. Boduroğlu K, Şaylı T, Hallıoğlu O, Yöney A, Evis B.Wilson sirozlu bir hastada kloramfenikole bağlı reversıble kemik iliği aplazisi. XXXVIII. Milli Pediatri Kongresi  Trabzon 18-21 Eylül 1994

 

 1. Şaylı T, Kara M, Günay M, Tuncer AM, Gürgey A.Yüksek doz metilprednizolon ile modifiye edilmiş ST Jude  protokolu ile tedavi edilen ALL’li hastaların değerlendirilmesi.XXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi.İstanbul 30 Eylül- 5 Ekim 1993

 

 1. Gürgey A, Şaylı T, Günay m, Ersoy F, Küçükali T, Kale G, Çağlar M.Griscelli sendromlu bir vakanın VP-16 ve yüksek doz metilprednisolon ile tedavisi. XXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi.İstanbul 30 Eylül- 5 Ekim 1993
 2. Şaylı T, Gürgey A, Gümrük F, Altay Ç.Imerslund-Grasbeck sendromu ile birlikte olan beta talasemi minör olgusu.2.Thalassemia Sempozyumu.Ankara 9-10 Ekim 1991

 

 1. Yalgın N, Ertan Ü, Şaylı T, Kalaycıoğlu  N, Derinyol S, Yaralı N.Dr Sami Ulus hastanesine zehirlenme ile yatan hastaların retrospektif incelenmesi.XXXIV. Milli Pediatri Kongresi.Eskişehir 17-21 Eylül 1990

 

 1. Kılıçal K, Koçak K, Akgün N, Şaylı T.ITP olgularının değerlendirilmesi. XXXIV. Milli Pediatri Kongresi.Eskişehir 17-21 Eylül 1990

 

 1. Şaylı T, Ertan Ü, Yalgın N, Arıyürek M, Eldem S, Sipahi T.Bir olgu nedeniyle metaphyseal dysplasia. XXXIV. Milli Pediatri Kongresi.Eskişehir 17-21 Eylül 1990


 

Web of Science™

 

AUTHOR: (sayli t)

Timespan=All years, Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI.
Results found: 31  
Sum of the Times Cited: 275  
Average Citations per Item: 8.87  
h-index: 10  

 

 

Scopus™

 

Şayli, Tülin Revide
Department of Pediatric Hematology,
Ankara, Turkey
Author ID: 6602520370
Other name formats:
Sayli, Tulin
Sayli, Tülin
Sayli, T.
Sayli, Tülin R.
Sayli, Tulin Revide
Şayli, Tülin
Sayli, Tülin Revide
Şayli, Tulin R.
Sayli, Tulin R.
Şayli, Tülin R.
Sayli, Tülin Revide
Şayli, T̈lin Revide
 
Documents: 36
Citations: 322 total citations by 283 documents
h-index: 10  

Scopus is in progress of updating pre-1996 cited references going back to 1970. The h-index might increase over time.

Co-authors: 141
Subject area: Medicine, Immunology and Microbiology, Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Neuroscience