Prof. Dr. Özden Şükran ÜNERİ

Ankara doğumlu olan Prof. Dr. Özden Ş. Üneri ilkokul, ortaokul ve liseyi Ankara’da okumuştur. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lisans eğitimini, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Psikiyatrisi uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’nde çocuk psikiyatrisi uzmanı olarak, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Psikiyatrisi Kliniği eğitim ve idari sorumlusu olarak çalışmıştır. 2012 yılında doçent, 2018 yılında profesör unvanını almıştır. Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD’da öğretim üyesi ve Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Kliniğinde idari sorumlusu olarak çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir. Mesleki ilgi alanlarından bazıları çocuklarda yaşam kalitesi, çocukluk çağı anksiyete bozuklukları, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, çocuk ve ergenlerde psikodrama uygulamalarıdır.

Attachment