Doç.Dr.H.Neşe YARALI

1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
uzmanlığını 1991 yılında Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesinden aldı. 1992-1995 yılları
arasında Ankara Numune Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olarak
çalıştı. 1995-1999 yıllarında Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesinde başasistan olarak
görev yaptı. 2001 yılında Çocuk Hematoloji uzmanı, 2005 yılında Çocuk Hematoloji
doçenti oldu. 2009 yılına kadar Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesinde çocuk
hematolojisi kliniğinde Şef yardımcısı olarak görev yaptı. 2009 yılında Dışkapı Çocuk
Hastanesinde (daha sonraki adı ile Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji
Onkoloji Hastanesi) çocuk hematolojisi Şef yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Halen
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde Eğitim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Çocukluk çağı lösemileri gibi
malign hastalıklar, talasemi, hemofili gibi ailevi kan hastalıkları yanısıra demir
eksikliği, vitamin B12 eksikliği gibi benign kan hastalıkları konuları ile ilgilenmektedir.
Uluslar arası hakemli dergilerde 100’e yakın makalesi mevcut olup Türk Pediatrik
Hematoloji Derneği yönetim kurulu üyesi ve Türk Hematoloji Derneği üyesidir.

Attachment