HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Hastanemizde hasta güvenliği konusundaki iyileştirme ve düzenlemelerin planlamasını, takibini ve değerlendirilmesini Hasta Güvenliği Komitesi takip etmekte ve yönlendirmektedir.
 2. Başkanlığını Başhekim Yardımcılarından birinin üstlendiği bu komite, düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmaktadır.
 3. Komite başkanı komitenin düzenli aralıklarla toplanmasında ve alınan kararların yönetime bildiriminden sorumludur.
 4. Komite raportörü komitede alınan kararların tutanak altına alınmasından, kayıtların tutulmasından ve toplantı çağrılarının üyelere iletilmesinden sorumludur.
 5. Komitede gerektiği takdirde konuyla ilgili uzman kişi üyelere ek olarak toplantıya çağrılabilir.
 6. Komitede alınan kararlar oy çokluğu prensibiyle kabul edilir ve kayıt altına alınarak başhekimliğe bildirilir. Başhekimden alınan geri bildirimle iyileştirme çalışmalarına başlanır.
 7. Komitenin görev alanı şunlardır:Güvenlik Raporlama Sistemi ve Düşme Olay Bildirim Formu ile Kalite Birimi’ne ulaştırılan bildirimler kalite birimi tarafından değerlendirilerek çok acil önlem alınması gereken bir durumda kurul toplantıya, (en kısa sürede) davet edilir. Gerekli çoğunluk sağlandığında kurul toplanır.
  1. Hastaların doğru kimliklendirilmesi
  2. Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
  3. İlaç güvenliğinin sağlanması
  4. Transfüzyon güvenliğinin sağlanması
  5. Radyasyon güvenliğinin sağlanması
  6. Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
  7. Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması
  8. Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
  9. Hasta mahremiyetinin sağlanması
  10. Hastaların güvenli transferi
  11. Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
  12. Bilgi güvenliğinin sağlanması
  13. Enfeksiyonların önlenmesi
  14. Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması.

 

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÜYE LİSTESİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİTE GÖREVİ

Dr. İlhami YOZGATLI

Başhekim Yardımcısı

Komite Başkanı

Fatma KARACA KARA

Biyokimya Uzmanı

Üye

Aslı Nur PARLAKAY

Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Hekimi

Üye

Şükriye YILMAZ

Radyoloji Sorumlu Doktoru

Üye

Hale Kamer TOSUN

Başeczacı

Raportör

Neslihan KAYADEMİR

Sağlık B.H. Müdürü

Üye

Başak YALÇIN BURHAN

Kalite Yönetim Direktörü

Üye

Levent BAVBEK

Teknik Servis Sorumlusu

Üye

Fevziye KARAKÜTÜK

Bilgi Güvenliği Sorumlusu

Üye

Fatma ENLİ TUNCAY

Sosyal Çalışmacı (Hasta Hakları)

Üye