ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ EAH YILLIK HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI                 DOKÜMAN NO PL024
                  SAYFA 1/1
                  İLK YAYIN TARİHİ 24.02.2010
                  REVİZYON NO TARİHİ 01 25.04.2012
                                       
SIRA EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİMİ VEREN SÜRE
PERİYOD
TARİH/SAAT YER HEDEF GRUP
1 Klinik Mikrobiyoloji; Temel Bilgiler ve Uygulamalar Enf. Kont. Hemşiresi 45 dakika 13.01.2015 15.01.2015 Konferans Salonu Hemşire/50
2 Sterilizasyon Dezenfeksiyon ve Kontrolü Enf. Kont. Hemşiresi 44 dakika 27.01.2015 29.01.2015 Konferans Salonu Hemşire/50
3 Hastane Enfeksiyonlarında Sorun Mikroorganizmalar Enf. Kont. Hemşiresi 45 dakika 18.02.2015 20.02.2015 Konferans Salonu Hemşire/60
4 Hastane Enfeksiyonların Önemi ve Tanımı Enf. Kont. Hemşiresi 46 dakika 24.03.2015 26.03.2015 Konferans Salonu Hemşire/60
5 Standart Önlemler ve İzolasyon Önlemleri, Atık Yönetimi Enf. Kont. Hemşiresi 45 dakika 28.04.2015 30.04.2015 Konferans Salonu Hemşire/60
6 Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Enf. Kont. Hemşiresi 45 dakika 19.05.2015 21.05.2015 Konferans Salonu Hemşire/50
7 Antibiyotiklerin Sınıflandırılması Enf. Kont. Hemşiresi 46 dakika 02.06.2015 04.06.2015 Konferans Salonu Hemşire/50
8 Nozokomiyal Üriner Sistem Enfeksiyonları, Santral Sinir Sistem Enfeksiyonları ve Önlenmesi Enf. Kont. Hemşiresi 60 dakika 23.06.2015 25.06.2015 Konferans Salonu Hemşire/50
9 Nozokomiyal Solunum Yolu Enfeksiyonları ve Önlenmesi Enf. Kont. Hemşiresi 60 dakika 28.07.2015 30.07.2015 Konferans Salonu Hemşire/50
10 Damar İçi Kateter Enfeksiyonları ve Önlenmesi Enf. Kont. Hemşiresi 45 dakika 25.08.2015 27.08.2015 Konferans Salonu Hemşire/50
11 Basınç Yarası Enfeksiyonları ve Önlenmesi Enf. Kont. Hemşiresi 45 dakika 22.09.2015 24.09.2015 Konferans Salonu Hemşire/50
12 Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Önlenmesi Enf. Kont. Hemşiresi 45 dakika 27.10.2015 29.10.2015 Konferans Salonu Hemşire/50
13 Yenidoğan Ünitelerinde Enfeksiyon Kontrolü Enf. Kont. Hemşiresi 45 dakika 24.11.2015 26.11.2015 Konferans Salonu Hemşire/50
14 İmmünsupresif Hastalarda Gelişen Enfeksiyonlar ve Korunma Önlemleri Enf. Kont. Hemşiresi 45 dakika 29.12.2015 31.12.2015 Konferans Salonu Hemşire/50
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi: Muhammet ASARKAYA Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi: Gülbahar ERDEN