TEMEL İŞ, SORUMLULUKLARI VE YETKİLERİ

 1. Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirir.
 2. Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanmasını sağlar.
 3. Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanmasını sağlar.
 4. Acil durum ve afet yönetimi çalışmalarını yapar.
 5. Atık yönetimi çalışmalarını yapar.
 6. Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılmasını takip eder.
 7. Tehlikeli maddelerin yönetimini sağlar.
 8. Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirler.
 9. Düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanır.
 10. Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapar.
 11. Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirler.

 

 

 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÜYE LİSTESİ

M. Akif AYDIN

Başhekim Yardımcısı

Komite Başkanı

Op. Dr. Yasin UÇAR

Başhekim Yardımcısı

Üye

Birol DİLAVER

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Üye

Fahri ŞAHİN

Sivil Savunma Uzmanı

Üye

Nazlı BÜBER

Müdür Yardımcısı (Sağlık Bakım Hiz. Müd.)

Üye

Levent BAVBEK

Teknik Servis Sorumlusu

Raportör

Başak YALÇIN BURHAN

Kalite Yönetim Direktörü

Üye

Gözde ÇELİK

Mimar

Üye

Burak DEDEOĞLU

Makine Mühendisi

Üye