Hastanemiz Çocuk Allerji – İmünoloji Kliniği XXV.Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresinde sözlü bildiri ve poster bildiri ödülü almıştır.

Kendilerini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.