ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ VE ONKOLOJİ EAH ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİ

( ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ )

     DURUŞUMUZ VE HEDEFLERİMİZ

“Dışkapı Çocuk Cerrahisi” ismi ile 1978 yılından beri var olan kliniğimiz çağın gerekliliklerine uyum sağlayarak giderek artan kapasite ve cerrahi bakım kalitesi ile hizmet vermektedir. Kliniğimiz yılda yaklaşık 35.000 poliklinik ve 5000 ameliyat sayısı ile Türkiye ve dünyanın ileri gelen Çocuk Cerrahisi Merkezleri’nden biridir.

“Çocuk Cerrahisi” ve “Çocuk Ürolojisi” yan dalı ile birlikte halen kliniğimizde; iki profesör, üç doçent, bir yardımcı doçent, dört uzman, iki çocuk ürolojisi yan dal asistanı ve on iki çocuk cerrahisi asistanı olmak üzere toplam 24 kişilik bir kadro ile hizmet ve eğitim sürdürülmektedir.

Merkezimiz tüm Türkiye’ye ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere Balkanlar, Afrika, Uzak Doğu ve Orta Doğu’dan birçok uluslararası hastaya tedavi imkânı sağlamaktadır. Çocuk Cerrahisi Eğitim Kliniği olmanın yanı sıra “Çocuk Ürolojisi”, “Çocuk Travma”, “Çocuk Yanık” ve “Çocuk Cerrahi Yoğun Bakımı” konusunda özelleşmiş ekipleri ile eğitim ve hizmet sürdürülmektedir. Bunun yanı sıra uluslararası ve ulusal kongreler gibi bilimsel platformlarda mevcut deneyimimizi paylaşmaya devam ediyoruz.

2019 yılında Bilkent yerleşkesindeki 600 yataklı modern çocuk hastanesine taşındıktan sonra 125 Çocuk Cerrahisi yatağı ile dünyanın en büyük çocuk cerrahisi kliniklerinden biri olacak merkezimiz, mevcut deneyimine organ transplantasyonunu da eklemeyi hedeflemektedir.  Böylelikle ülkemizin lider özellikli Çocuk Cerrahisi Kliniklerinden biri olma özelliğini devam ettirmenin yanı sıra dünyada saygın bir Çocuk Cerrahisi Merkezi olmayı amaçlamaktayız.

TARİHÇE 

İlk adı “SSK Çocuk Hastanesi” olan çocuk cerrahisi kliniğimiz 1978 yılından itibaren aktif olarak hizmet vermektedir. 1995 yılında “Dışkapı Çocuk Hastanesi” şeklinde isim değişikliği yapılan hastanemizde, çocuk cerrahisine önemli katkıları olan birçok değerli çocuk cerrahisi uzmanı  görev yapmıştır. Hastanemiz şimdiki adı olan “Ankara Çocuk Sağılığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi”ni ise 2005 yılında Sağlık Bakanlığı’na devri takiben 2009 yılında almıştır.  2009 yılından itibaren de çocuk cerrahisi bir eğitim kliniği olarak asistan eğitimine başlamıştır. Bu süre zarfında toplam on çocuk cerrahisi uzmanı yetiştirmiştir.

Çocuk Üroloji Kliniği ise bölümümüz bünyesinde 2014 yılında kurulmuştur. Çocuk Ürolojisi Kliniğimizden iki çocuk üroloji uzmanı yetiştirilmiş olup iki öğretim üyesi ile halen iki çocuk ürolojisi yan dal asistanına eğitim vermektedir.

Kliniğimiz kurulduğundan bugüne yanık olgular tedavi ve takip edilmekteydi. 2009 tarihinde “Yanık Yoğun Bakım Ünitesi”nin kurulmuş olup 2014 yılında yanık yoğun bakım ünitemiz  yeniden düzenlenmiştir.  Bu sayede merkezimiz, yanık hakkında bilgi ve deneyimi yüksek üçü izole olmak üzere toplam on yoğun bakım yatağı ve içinde kendi ameliyathanesi olan Türkiye’nin en kapsamlı ve donanımlı Çocuk Yanık Yoğun Bakım Ünitesi haline gelmiştir. Taşınılacak olan Ankara Şehir Hastanesinde bulunan ‘Çocuk Yanık Merkezi’ ile bu hizmet çok daha güzel fizik şartlarda deneyimli kadromuz ile verilmeğe devem edecektir.

Daha önce çocuk cerrahisi servisi içerisinde özelleşmiş bölümde takip edilen cerrahi yoğun bakım olguları, 2015 tarihinde Çocuk Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitemizin kurulması ile burada takip edilmeye başlanmıştır. Çocuk Cerrahisi Yoğun Bakım ünitemiz ülkemizdeki sayılı çocuk cerrahisi yoğun bakım ünitelerinden biridir ve şehir hastanesinde 16 yataklı ‘ Çocuk Cerrahisi Yoğun Bakım’ ünitesi ile bu hizmetin yürütülecektir.

 

 AKADEMİK KADROMUZ
Çocuk Cerrahisi Kliniği  Çocuk Ürolojisi Kliniği 
Prof. Dr. Emrah Şenel Prof. Dr. Hüseyin Tuğrul Tiryaki  
Doç. Dr. Fatih Akbıyık Doç. Dr. Bilge Karabulut
Doç. Dr. Müjdem Nur Azılı 
Dr. Öğr. Üy. Can İhsan Öztorun
Op. Dr. Yusuf Ziya Livanelioğlu 
Op. Dr. Sabri Demir
Op. Dr. Doğuş Güney
Op. Dr. Ahmet Ertürk
Çocuk Cerrahisi Asistanları Çocuk Ürolojisi Yan Dal Asistanları
Dr. Rabia Demir  Dr. Hasan Deliağa
Dr. Gökhan Demirtaş Dr. Halil Tosun
Dr. Süleyman Bostancı
Dr. Hayal Doruk
Dr. Ülfet Köse
Dr. Tuğba Demir
Dr. Recep Kar
Dr. Ayşe Ertoy
Dr. Atike Gülşah Kiriş
Dr. Hatice Kübra Bay
Dr. Sarper Müftüoğulları
Dr. Turhal Juma-Rada

 

EĞİTİM  

Eğitim programımızda; hekimliğin temel prensipleri ile başlanarak çocuk cerrahisi eğitim ve öğretiminin bir bütün olarak teorik ve/veya pratik uygulamalar ile asistan doktorlarımızın yeteneklerine sunulması amaçlanmaktadır. Haftanın iki günü seminer- makale sunumu, bir günü yapılandırılmış vizit yapılarak güncel teorik bilgiler tartışılmakta, aylık vaka dökümü yapılarak geriye yönelik veriler analiz edilmektedir. Gerekli durumlarda diğer uzmanlık dalları ile (Hematoloji, Onkoloji, Nefroloji, Enfeksiyon vs) hasta bazlı konseyler düzenlenerek  kararlar alınmaltadır.  Mortalite ve morbidite toplantıları yapılarak eğitim desteklenmektedir.

Hafta içi her gün planlı ve/veya acil, hafta sonu acil olmak üzere toplam dört ameliyathane odasında ameliyatlar yapılarak pratik uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca Yanık Yoğun Bakım Ünitesi içerisinde bulunan ayrı bir ameliyathane odasında yanık pansumanları, debridman, greftleme veya rekonstrüktif cerrahiler yapılmaktadır. Yanık yoğun bakım birimimiz tek çocuk yanık merkezi olması özelliğinden dolayı asistan ve uzmanlık sonrası rotasyoner hekimlerimize eğitim yönünden katkı sağlamaktadır. Gelişmiş üst düzey laparaskopik, torakoskopik ve endoskopik cerrahi donanımımız, hem çocuk cerrahisi hem de çocuk ürolojisinde çok çeşitli operasyonlara olanak sağlamaktadır.

 

Bizi tercih etmek isteyecek genç meslektaşlarımızdan beklentilerimiz;

 • Sonucu ne olursa olsun dürüstlükten ödün vermeyen,
 • Bizim tempomuza uyum sağlayacak çalışma isteğine sahip,
 • Ekip çalışmasına uygun etik değerleri olan,
 • Bilimsel faaliyetleri takip edip iştirak edebilecek akademik ilgisi olan,
 • Eğitimini destekler yabancı dil hakimiyeti olan,
 • Avrupa denkliği sürecinde ( European Board Examination ) destek olmak istediğimiz,
 • Gelecekte sadece bir çocuk cerrahı değil, bir çocuk cerrahisi öğretim üyesi olma hedefi olan,
 • Donanımlı, ahlaklı, ülkemize ve bütün insanlığa hizmet etme aşkına sahip olan,
 • Mesleğine sadık, hastalarının sırlarına karşı emin, vefalı, vicdanlı, merhametli ve bizleri ailesinden kabul edecek dostluk anlayışında olan genç meslektaşlarımıza kliniğimiz, ailemiz ve yüreğimiz açıktır.

 

Eğitimde bizi tercih edecek meslektaşlarımıza;

 • Kendilerine vereceğimiz eğitim ile genel çocuk cerrahisinde çok yetkin olmanın yanı sıra,
 • Onkoloji, yenidoğan, üroloji, travma ve yanık cerrahisinde de donanımlı, Laparoskopi – Torakoskopi – Endoskopik girişim konularında tüm dünyada saygın yere sahip bir çocuk cerrahisi uzmanı yetiştirebilmeyi,
 • Üyesi olmaktan gurur duyduğumuz çocuk cerrahisi ailemizin fertleri olacak genç meslektaşlarımızı tüm dünyada da saygın çalışabilmeyi hedefliyoruz.

 

HİZMET 

Çocuk cerrahisi kliniğimiz ilk kurulduğu tarihte 5 küvöz ve 25 yataklı tek bir çocuk cerrahi servisi ve bir çocuk cerrahisi polikliniği ile hizmet verilmekte idi. Kliniğimiz şu anda 10 yataklı Yanık Yoğun Bakım Ünitesi, 10 yataklı Çocuk Cerrahisi Yoğun bakım Ünitesi ve 25 Yataklı Çocuk Cerrahisi-Çocuk Ürolojisi servisi ile hasta takip edebilmektedir. Ayrıca iki Çocuk Cerrahisi bir de Çocuk Ürolojisi polikliniği haftanın her günü aktif olarak çalışmaktadır.

Poliklinik başvuru sayısı ortalama yıllık 35.000 olup senede yaklaşık 5000 olguya cerrahi girişim yapılmaktadır. Ayırıca pH monitorizasyonu, ürodinami, üroflow ve gastrointestinal sistem manometrik çalışmaları kliniğimiz bünyesinde yapılmaktadır.

Ameliyatlar dünya üzerindeki mevcut tüm teknolojik cihazlar ile donatılmış ameliyathanemizde, çocuk anestezisi konusunda uzmanlaşmış anestezi ekibi ile birlikte gerçekleştirilmektedir.

Solunum yollarının sık karşılaşılan sorunlarından nefes borusuna yabancı cisim kaçması, akciğer zarı iltihabı (ampiyem), edinsel ve sonradan gelişmiş akciğer genişlemeleri (lober amfizem), kist ve kitlelerinin tedavisi kapalı ve açık yöntemlerle gerçekleştirilebilmektedir.

Mide kapakçığı yetersizliği (gastroözefajiyalreflü), mide çıkımı tıkanıklıkları, doğumsal aganglionikmegakolon (Hirschsprung Hastalığı), doğuştan makatın kapalı olması (anorektalmalformasyonlar) gibi mide-barsak sistemini hastalıklarının, safra kesesi taşları ve iltihaplarının (kolesistit), safra atımını engelleyen safra yollarının doğumsal yokluğu ve balonlaşmasının tedavisi kapalı ve açık yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.
Doğumsal ve edinsel gelişmiş böbrek, idrar yolları ve mesane hastalıklarının, tedavisi kapalı ve açık yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.

Sağladığımız Hizmetler:

Günü birlik cerrahi:

Kasık fıtığı, kordon kisti, hidrosel, inmemiş testis gibi bozuklukların cerrahi sağaltımı hastanede yatırılmaksızın günübirlik olarak yapılmaktadır.

Yenidoğan cerrahisi:

Yenidoğanın soluk borusu, akciğerler, yemek borusu, mide-barsak sistemi, karaciğer-safra yolu, üreme ve idrar yolunu ile ilgili doğumsal anomalilerinin cerrahi tedavisi yapılmaktadır. Bu hastalıklardan akciğerlerde yer kaplayan, soluk borusuna baskı uygulayan kistik veya solid oluşumlar, yemek borusunun tam gelişmediği özefagusatrezisi, barsakların bir bölümünün gelişmediği oniki parmak barsağı ve diğer barsak tıkanıklıkları, makatın kapalı olduğu anorektalmalformasyonlar, karın duvarında göbeğin yanındaki bir delikten barsakların karın dışına çıkması olarak tarif edebileceğimiz “gastroşizis” ve omfalosel olguları, mide çıkımının daralmasına bağlı ciddi kusmalar ile kendini gösteren pilorstenozu, yenidoğanıntümoral hastalıkları sıkça görülenleridir.

 

Endoskopik cerrahi:

Anabilim dalımızda dünyada uygulanan tüm kapalı yöntem (endoskopik) çocuk cerrahisi ameliyatları yapılmaktadır. Bu ameliyatlar, tanısal laparoskopi, laparoskopik kolesistektomi (safra kesesi alınması), laparoskopik gastro-özefajiyal reflü ameliyatları, laparoskopik splenektomi (dalağın alınması), laparoskopi eşliğinde anal atrezi onarımı, laparoskopik appendektomi, laparoskopik adrenelektomi(böbrek üstü bezlerinin çıkarılması), laparoskopik böbrek ve idrar yollarının ameliyatları, torakoskopik girişimler (göğüs kafesi ve akciğerlerle ilgili hastalıklar) ve laparoskopik karın içinde testis araştırılması ve indirilmesini kapsamaktadır. Ayrıca yemek borusu, mide, ince ve kalın barsakların endoskopik girişimleri de yapılmaktadır.

Diğer Sistemlerin Cerrahileri:

 • Solunum sistemi:Solunum yollarına yabancı cisim kaçması, ampiyem, edinsel ve sonradan gelişmiş akciğer genişlemeleri (lober amfizem), kist ve kitlelerinin tedavisi
 • Mide-barsak ve sindirim sistemi:Gastro-özefajiyal reflü, mide çıkımı tıkanıklıkları, konjenital aganglionik megakolon (Hirschsprung Hastalığı), anorektal malformasyonlar gibi mide barsak sistemini hastalıklarının, barsak tıkanıklıklarının, pankreas bezi kitlelerinin tedavisi
 • Karaciğer ve safra yolları:Safra kesesi taşları ve iltihaplarının (kolesistit), safra atımını engelleyen safra yollarının doğumsal yokluğu veya balonlaşmasının (biliyer atrezi, koledok kistleri), karaciğerin kistleri, ekstra hepatik portal hipertansiyonun karaciğerin yeniden kanlanmasının sağlayarak tedavisi
 • Ürogenital sistem:Doğumsal ve edinsel gelişmiş böbrek, idrar yolları, (böbrek kistleri, taşları, böbrek-idrar yolları birleşim yeri darlıklarının, idrar yollarının idrar torbasına açılım yeri bozuklukların, çift idrar toplayıcı sistemlerinin, idrar torbasından böbreklere idrar kaçmasının tedavisi), ve idrar torbası hastalıklarının (ekstrofi vezika, epispadias) ve çalışma bozukluklarının tedavisi (idrar kaçırma, yetersiz kapasite), mesane eğitimi, sistoskopik girişimler.
 • Diğer:Dalak ameliyatları, kasık fıtığı, kordon kisti, hidrosel, inmemiş testis, hipospadias ameliyatları, yumurtalık kistleri, dış genital bölgenin düzeltici ameliyatları, doğumsal artıklara bağlı gelişen boyun kistleri
 • Tümör cerrahisi:Çocukluk çağı tümörlerinin cerrahi tedavisi pediatrik onkoloji ile koordine olarak gerçekleştirilmektedir (Nöroblastom, Wilm’s tümörü, diğer böbrek tümörleri, teratomlar, vb.).