Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2018-2019 akademik yılı  Eğitim Toplantısı ilki Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa GEREK’in katılımı ile hastanemizde yapılmıştır. Toplantıya Sağlık Bilimleri Üniversitesiyle Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları eğitimi veren kliniklerin eğitim sorumluları, eğitim görevlileri, uzmanları ve asistanlarının katılmışlardır.