2017 YILI 1. DÖNEM ÇOCUK YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI

EĞİTİM DUYURUSU

Kurs Başvuru Tarihi:        16 Ekim-20 Ekim 2017

Kurs Tarihi :                      20 Kasım- 22 Aralık 2017

Kurs Programı Süresi :     Teorik Eğitim Süresi (80 saat/10 iş günü)

                                            Uygulamalı Eğitim Süresi(120 saat/15 iş Günü)

                                            Toplam Eğitim süresi (200 saat/25 iş günü)

 

 

KATILIMCI KURSİYER NİTELİKLERİ

Sertifika Programına Çocuk Yoğun Bakımda çalışan veya çalıştırılması planlanan hemşire, hemşirelik
yetkisi almış ebe ve sağlık memurları (Toplum Sağlığı)katılabilir.
Not: Hemşirelik yetkisi alma durumunuzu ÇKYS’ den öğrenebilirsiniz.

 

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

1- Sertifikalı eğitim başvuru formu(Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve Hastane Yöneticisi
tarafınca imzalı ve mühürlü)

2-
 Ünvanlıyla ilgili diploma fotokopisi (Örneğin; Hemşire, Ebe vb.)

3-
 Başvuru formuyla diploma arasında soyadı değişikliği varsa nüfus cüzdanı fotokopisi

4-
 Hemşire yetkili ebe ise “yetki belgesi” veya görev yaptığı hastanenin “hemşire yetkili ebe”
olduğunu belirten yazısı

5-
 Kurs katılımcısı Yoğun Bakımda çalıştırılması planlanan personel ise, görev yaptığı
hastanenin bu personeli yoğun bakımda çalıştırmayı planladığını belirten yazısı

 6- Bünyesinde açılması planlanan çocuk yoğun bakım ünitesi bulunan hastanelerin, tescili yatak sayısı ve
çalıştırılması planlanan personel sayısını resmi yazı ile belirtilmelidir.

 

AÇIKLAMALAR

Ekte bulunan Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
Standartları’nda yer alan katılımcı niteliklerini taşıyan kişiler kursa başvurabilecek olup,
adayların başvuru formunu doldurup Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve Hastane
Yöneticisine onaylattıktan sonra birimimize elden teslim etmeleri ya da taratarak
ilknur.turkyilmaz@saglik.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.
Kursa katılmaya hak kazanan ve mail yoluyla evraklarını gönderen katılımcılardan
başvuru formlarının asılları kursun başladığı 20 Kasım 2017 tarihinde istenecektir. Sonuçlar
30 Ekim – 3 Kasım 2017 tarihleri arasında web sitemizden ilan edilecektir.

 

 

EKLER

 Resmi Yazı
 Makam Oluru
 Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Standartları
 Sertifikalı Eğitim Programı Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar
 Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Ücreti
 Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Başvuru Formu

 

 

Program Sorumlusu İlknur TÜRKYILMAZ

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat 0312 596 96 00- 9778

e-posta ilknur.turkyilmaz@saglik.gov.tr

Birim A Blok 4. Kat/Eğitim Hemşireliği Birimi

DİKKAT!!! Başvuruda bulunacak kursiyerlerin ekte bulunan dökümanları ayrıntılı okuması
gerekmektedir. Sertifika programında Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim
Programı Ücreti ekinde belirtilen ücretler geçerlidir.

Kursiyer Listesi  Sonuçları- 2017 yılı 1. dönem Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı makam oluru ve kursiyer listesi http://khgm.saglik.gov.tr/DB/28/13641_sbu-ankara-cocuk-sag

Department Doctors