HEMATOLOJİ / ONKOLOJİ KLİNİĞİ

Kliniğimiz 2 yataklı servis ve 6 poliklinikle hizmet vermektedir. Kliniğimizde  her tür malign ve benign hematolojik/onkolojik hastalıkların tetkik, takip ve tedavisi yapılmaktadır.Servislerimiz 50 yatak kapasitesi olup, 26 ve 24 yataklı 2 ayrı servisten oluşmaktadır. Servislerden birinin 8 odası nötropenik hastalara uygun olarak hepafiltrelidir.

Hematoloji/Onkoloji Servisi Doktorlarımız

Doç.Dr. Derya Özyörük

Uzm.Dr. Abdurrahman Kara

Uzm.Dr. Vildan Koşan Çulha

Uzm.Dr. Dilek Kaçar

Uzm.Dr. İnci Yaman Bajin

Servis Sorumlu Hemşiresi
Meral Mutlu

Hematoloji Servisi Doktorlarımız

Doç.Dr. Hüsniye Neşe Yaralı
Doç. Dr. Dilek Gürlek Gökçebay

Doç.Dr. Pamir Işık

Uzm.Dr. Özlem Arman Bilir

Uzm.Dr. Melek Işık

Servis Sorumlu Hemşiresi
Serpil Çakıcı Çelik

Hematoloji servisi hastanemizin C Blok 3. Katında hizmet vermektedir

KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON (KİT) ÜNİTESİ

Tamamı hepafiltreli, yoğun bakım olarak planlanmış 10 yatak kapasiteli ünitemizde; her tür donörden (akraba, akraba dışı, haploidentik, kord kanı) endikasyon dahilindeki tüm hastalara kemik iliği nakili yapılmaktadır. Ünitemizin bünyesinde hastalar için çamaşırhane, ütü ve personel yemekhanesi olanağı mevcuttur.

Kemik İliği Nakli Servisi Doktorlarımız

Prof.Dr. Namık Yaşar Özbek
Doç.Dr. İkbal Ok Bozkaya

Uzm.Dr. Mehtap Kanbur

Servis Sorumlu Hemşiresi
Sibel Kandemir Özdemir

Kemik İliği Nakli servisi hastanemizin C Blok 4. Katında hizmet vermektedir

Hematoloji/Onkoloji 

  • 2 Genel Hematoloji Polikliniği
  • 1 Hemofili ve Talasemi Polikliniği
  • 1 Lösemi Polikliniği
  • 1 Genel Onkoloji Polikliniği
  • 1 Kemik İliği Nakli İzlem Polikliniği

Ayaktan tedavi poliklinikleri (2 poliklinik)

12 yatak kapasiteli talasemi ve diğer hastaların transfüzyonlarında kullanılan ünite 6 yatak kapasiteli ayaktan kemoterapiler için kullanılan bir ünite Kemoterapi hazırlama ünitesi: Steril ve nontoksik kemoterapi hazırlığı için tasarlanmış

DOKTORLARIMIZ

 

Prof. Dr.Namuk Yaşar Özbek

Eğitim Sorumlusu, Hematolog/Onkolog, Kemik İliği Nakli Ünitesi Sorumlusu

1984 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (1991) ve Çocuk Hematoloji (1997) uzmanlıklarını Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden aldı. 1997 yılında doçent olduktan sonra 1997-2013 yılları arasında Başkent Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalında kurucu olarak çalıştı. Bu dönemde hastanenin Kan Bankası ve Aferez Merkezlerini yönetti, bir dönem Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği ve Tıp Fakültesi Dönem VI Koordinatörlüğü yaptı. 2004 yılında profesör oldu. 2008-2013 yılları arasında Başkent Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttü. 2013 yılından itibaren Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde çalışmaya başladı. Halen Hematoloji/Onkoloji Birimi Eğitim Sorumlusu ve İdari Sorumlusu ve Kemik İliği Nakli Merkezi  Sorumlusu olarak çalışmaktadır. 2013 yılından beri Hastane Etik Kurulu ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurulu (TUEK) üyeliklerini yürütmektedir. 2017 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde  profesör kadrosuna atanmıştır. 2017 yılından beri Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Kemik iliği nakli yanı sıra hemofili ve pıhtılaşma bozukluğu, lösemi, ailesel veya edinsel anemiler ve talasemi gibi kan hastalıklarının tedavisini yürütmektedir.

Doç. Dr. Hüsniye Neşe Yaralı

Eğitim Görevlisi, Hematolog/Onkolog

 Doç. Dr. Derya Özyörük

Eğitim Görevlisi, Hematolog/Onkolog
Prof. Dr. Meltem Özgüner  Histolog ve Embriyolog, Kök hücre laboratuarı sorumlusu
Doç. Dr. İkbal Ok Bozkaya Başasistan, Hematolog/Onkolog

 Mezun olduğu üniversite/fakülte: 2001  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

2001-2006 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Araştırma Görevlisi)

2006- 2008 Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi (Mecburi hizmet)

2008  Dr. Dr. Sami Ulus Çocuk Sağ ve Hastalıkları E.A.H. Çocuk Hematoloji Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi

2009-2012 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji E.A.H. (Çocuk Hematoloji Onkoloji Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi)

2012-2015 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji E.A.H. (Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı olarak Mecburi Hizmet)

2015– Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji E.A.H. (Çocuk Hematoloji Onkoloji Başasistanı)

2017- Çocuk Hematoloji Onkoloji Doçenti

Doç. Dr. Dilek Gürlek Gökçebay Eğitim Görevlisi, Hematolog/Onkolog

2004 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını 2010 yılında Dr Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi uzmanlığını 2014 yılında Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematolojisi ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden aldı. Uzmanlık sonrası Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yaptı. Halen Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmaktadır. Türk Pediatrik Hematoloji Derneği, Türk  Hematoloji Derneği ve Türk Pediatrik Onkoloji Grubu üyesidir.

Uzm.Dr. Abdurrahman Kara

Uzman, Hematolog/Onkolog, Kan merkezi ve Terapötik Aferez Merkezi sorumlusu

Uzm.Dr. Vildan Çulha

Uzman, Hematolog/Onkolog
 Doç.Dr. Pamir Işık Uzman, Hematolog/Onkolog

 Uzm.Dr.  Özlem Arman Bilir

Uzman, Hematolog/Onkolog, Flow sitometri laboratuarı sorumlusu
 Uzm.Dr. Melek Kamış Işık Uzman, Hematolog/Onkolog
 Uzm.Dr. Dilek Kaçar Uzman, Hematolog/Onkolog (mecburi Hizmet)
 Uzm.Dr. H. İnci Yaman Bajin Uzman, Hematolog/Onkolog (mecburi Hizmet)
Dr. Mehtap Kanbur Pediatri Uzmanı, Kemik İliği Nakli Ünitesi