HEMATOLOJİ / ONKOLOJİ KLİNİĞİ

Kliniğimiz 2 yataklı servis ve 6 poliklinikle hizmet vermektedir. Kliniğimizde  her tür malign ve benign hematolojik/onkolojik hastalıkların tetkik, takip ve tedavisi yapılmaktadır.Servislerimiz 50 yatak kapasitesi olup, 26 ve 24 yataklı 2 ayrı servisten oluşmaktadır. Servislerden birinin 8 odası nötropenik hastalara uygun olarak hepafiltrelidir.

Kliniğimiz hastanemizin C Blok 2 ve 3. katlarında hizmet vermektedir.

KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON (KİT) ÜNİTESİ

Tamamı hepafiltreli, yoğun bakım olarak planlanmış 10 yatak kapasiteli ünitemizde; her tür donörden (akraba, akraba dışı, haploidentik, kord kanı) endikasyon dahilindeki tüm hastalara kemik iliği nakili yapılmaktadır.

Ünitemizin bünyesinde hastalar için çamaşırhane, ütü ve personel yemekhanesi olanağı mevcuttur.

Hematoloji/Onkoloji Poliklinikleri (6 poliklinik)

  • 2 Genel Hematoloji Polikliniği
  • 1 Hemofili ve Talasemi Polikliniği
  • 1 Lösemi Polikliniği
  • 1 Genel Onkoloji Polikliniği
  • 1 Kemik İliği Nakli İzlem Polikliniği

Ayaktan tedavi poliklinikleri (2 poliklinik)

12 yatak kapasiteli talasemi ve diğer hastaların transfüzyonlarında kullanılan ünite

6 yatak kapasiteli ayaktan kemoterapiler için kullanılan bir ünite

Kemoterapi hazırlama ünitesi: Steril ve nontoksik kemoterapi hazırlığı için tasarlanmış

DOKTORLARIMIZ

 

Prof. Dr.Namuk Yaşar Özbek

Eğitim Sorumlusu, Hematolog/Onkolog, Kemik İliği Nakli Ünitesi Sorumlusu

Doç. Dr. Hüsniye Neşe Yaralı

Eğitim Görevlisi, Hematolog/Onkolog

Doç. Dr. Derya Özyörük

Eğitim Görevlisi, Hematolog/Onkolog
Prof. Dr. Meltem Özgüner  Histolog ve Embriyolog, Kök hücre laboratuarı sorumlusu
Doç. Dr. İkbal Ok Bozkaya Başasistan, Hematolog/Onkolog

Uzm.Dr. Tekin Aksu

 Başasistan, Hematolog/Onkolog Kemik İliği Nakli Ünitesi Sorumlu Yardımcısı

Uzm.Dr. Abdurrahman Kara

Uzman, Hematolog/Onkolog, Kan merkezi ve Terapötik Aferez Merkezi sorumlusu

Uzm.Dr. Vildan Çulha

Uzman, Hematolog/Onkolog
 Uzm.Dr. Pamir Işık Uzman, Hematolog/Onkolog

 Uzm.Dr.  Özlem Arman Bilir

Uzman, Hematolog/Onkolog, Flow sitometri laboratuarı sorumlusu

Uzm.Dr. Hasan Fatih Çakmak

 Uzman, Hematolog/Onkolog
 Uzm.Dr. Melek Kamış Işık Uzman, Hematolog/Onkolog
 Uzm.Dr. Arzu Yazal Erdem Uzman, Hematolog/Onkolog
 Uzm.Dr. Dilek Kaçar Uzman, Hematolog/Onkolog (mecburi Hizmet)
 Uzm.Dr. H. İnci Yaman Bajin Uzman, Hematolog/Onkolog (mecburi Hizmet)
Dr. Ayça Koca Yozgat Hematoloji/Onkoloji Yan dal araştırma görevlisi
Dr. Zeliha Güzelküçük Hematoloji/Onkoloji Yan dal araştırma görevlisi
Dr. Can Barış Aker Hematoloji/Onkoloji Yan dal araştırma görevlisi
Dr. Mehtap Kanbur Pediatri Uzmanı, Kemik İliği Nakli Ünitesi