Ulaşım
İdari ve Mali İşler Müdürü – Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Birol DİLAVER

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

 

Özgeçmiş:

1981 yılında Erzurum’da doğdu. İletişim bilimleri ve işletme, lisans eğitimleri aldı. 2012 yılına kadar çeşitli özel sağlık tesislerinde otelcilik ve hasta ilişkileri hizmetleri ve idari görevler yaptı. 2012 Kasım ayında “Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi” Sağlık Otelciliği Müdürü olarak görevlendirilmiştir. 2016 Yılından bu yana hastanemizde idari mali işler müdürlüğü görevini yürütmektedir.