Hastanemizde personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımları kapsamında

çalışan personele ilişkin sürekli işçi kadrolarına geçiş ile ilgili yapılacak olan sınav için oluşturulan;

sınav komisyonu üye bilgileri, sınav tarihi ve yeri hakkında bilgiler aşağıda sunulmuştur.

1- ÜST YAZI

2- SINAV TARİHİ, YERİ VE KOMİSYON ÜYELERİ