Ulaşım
Polikliniklerimiz – Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Polikliniklerimiz A Blok ve C Blokta konuşlanmıştır.

Acil Poliklinikleri
Alerji Poliklinikleri
Anestezi Poliklinikleri
Cerrahi Poliklinikleri
Cildiye Polikliniği
Diş Poliklinikleri
Endokrin Poliklinikleri
Enfeksyon Poliklinikleri
Fizik Tedavi Poliklinikleri
Gastroenteroloji Poliklinikleri
Gelişimsel Pediatri Poliklinikleri
Genetik Poliklinikleri
Göğüs Poliklinikleri
Göz Poliklinikleri
Hematoloji Poliklinikleri
İmminoloji Poliklinikleri
Kardiyoloji Poliklinikleri
KBB Poliklinikleri
Metabolizma Poliklinikleri
Çocuk Ergen Polikliliniği
Nefroloji Poliklinikleri
Nöroloji Poliklinikleri
Onkoloji Poliklinikleri
Pediatri Poliklinikleri
Pisikiyatri Poliklinikleri
Romatoloji Poliklinikleri
Sağlam Çocuk Poliklinikleri
Süt Çocuğu Poliklinikleri
Üroloji Poliklinikleri
Yenidoğan Polikliniği
Aile Hekimi
Lösemi Polikliniği
K.İ.T. Polikliniği